Задълбочаване на сътрудничеството в областта на миграцията чрез всеобхватни, балансирани и специално създадени партньорства с ключови държави на произход и на транзитно преминаване. 

Засилване на сътрудничеството в 5 ключови области:

Ръкостискане Подкрепа за други държави, приемащи бежанци, и за приемните общности 
icon of a house Създаване на икономически възможности, близо до дома, особено за младите хора
icon of a border security officer Борба с контрабандата на мигранти
icon of two arrows pointing left and right Подобряване на връщането и обратното приемане, засилване на доброволното връщане и подпомагане на реинтеграцията
Icon of an arrow post Разработване на подходящи канали за законна миграция

Постигане на общите цели чрез съвместни действия

 • Партньорства, обединяващи широк кръг от политики в областта на образованието, развитието, визите, търговията, селското стопанство, създаването на работни места, научните изследвания, енергетиката, околната среда или изменението на климата
 • Стратегическо, координирано и гъвкаво използване на инструментите на ЕС за финансиране
 • ЕС и държавите членки работят заедно 
 • Общ подход към миграцията на всички равнища: двустранно, регионално и глобално

3 примера за партньорствата на практика

1) Работа с партньорите за борба с контрабандата на мигранти 

 • profitable business for criminals icon
  Печеливш бизнес за криминалните мрежи:
  330 милиона евро печалби по маршрутите през Западното и Централното Средиземноморие за периода 2017—2019 г.
 • icon of a border security officer
  Нов План за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти за периода 2021—2025 г.

Подкрепа за правоприлагането, оперативния капацитет и обмена на информация

 • information campaign icon
  Информационни кампании за рисковете от незаконната миграция и за законните алтернативи
 • border management icon
  Подкрепа за управлението на границите
 • step up work icon
  Засилване на работата в агенциите на ЕС

2) Засилване на сътрудничеството в областта на връщането, обратното приемане и реинтеграцията

 • Effective implementation icon
  Ефективно прилагане на съществуващите споразумения за обратно приемане и разглеждане на вариантите 
 • enhanced possibilities icon
  Мобилизиране на различни политики за насърчаване и подобряване на сътрудничеството за връщане и обратно приемане
 • voluntary returns icon
  Насърчаване на доброволното връщане и реинтеграцията, включително чрез специална стратегия

3) Партньорства за таланти за по-добри възможности за работа у дома и законни пътища към ЕС

legal migration icon Подкрепа за законната миграция с ключови партньори, като се разширява мащаба на съществуващото сътрудничество
training icon Схеми за мобилност за работа/обучение с финансиране от ЕС и намиране на съответствие между свободните работни места и потребностите в ЕС 
vocational training icon Изграждане на капацитет за професионално обучение и интеграция на завръщащите се мигранти
working together icon Съвместна работа с министерствата, работодателите и социалните партньори, образованието, диаспорите

Документи

СвалиPDF - 8.5 MB