Inledning/h2>

EU:s säkerhetsunion ska

  • se till att EU:s säkerhetspolitik speglar de ständigt föränderliga hotbilderna
  • bygga på långsiktig och hållbar resiliens
  • samla EU:s institutioner och byråer, länderna, den privata sektorn och allmänheten i en samhällsomfattande strategi
  • föra samma det stora antal politikområden som har direkt inverkan på säkerheten.

I fokus

Strategin för EU:s säkerhetsunion

Kommissionen har lagt fram en ny  strategi för EU:s säkerhetsunion för att skydda alla i EU och främja vår europeiska livsstil. Strategin gäller perioden 2020–2025 och är inriktad på prioriterade områden där EU kan hjälpa medlemsländerna att främja säkerheten för alla som bor i EU utan att ge avkall på europeiska värden och principer. Kommissionen publicerar fortlöpande lägesrapporter om genomförandet av strategin:

 

Strategins fyra grundbultar

I strategin fastställs vilka verktyg och åtgärder som ska utvecklas under de kommande fem åren för att se till att våra fysiska och digitala miljöer är säkra. I strategin fastställs fyra strategiska prioriteringar för åtgärder på EU-nivå som i hög grad bygger på EU-organens arbete.

 

""

Bakgrund

I ett meddelande från 2016 tar kommissionen för första gången upp tanken på att bana väg för en effektiv och hållbar säkerhetsunion.

Idén grundar sig på den europeiska säkerhetsagendan från 2015 där man föreslår ett nytt grepp som bygger på delat ansvar mellan EU och medlemsländerna. För att styra upp processen infördes i september 2016 en särskild kommissionärsportfölj för säkerhetsunionen, biträdd av en arbetsgrupp som samlar hela kommissionens sakkunskap.

Portföljen anförtroddes 2019 åt kommissionens vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil.