Introducere

Strategia europeană privind o uniune a securității își propune:

  • să garanteze că politica de securitate a UE reflectă evoluțiile permanente în materie de amenințări
  • să creeze o reziliență durabilă pe termen lung
  • să implice instituțiile și agențiile UE, guvernele, sectorul privat și populația într-o abordare la nivelul întregii societăți
  • să reunească numeroasele domenii de politică având un impact direct asupra securității.

În prim-plan

Strategia UE privind o uniune a securității

Comisia Europeană a prezentat o nouă strategie a UE privind uniunea securității pentru a-i proteja pe toți cetățenii UE și pentru a promova modul nostru de viață european. Strategia acoperă perioada 2020-2025 și se axează pe domeniile prioritare în care UE poate ajuta statele membre să promoveze securitatea pentru toți cei care trăiesc în Europa, respectând în același timp valorile și principiile noastre europene.


La 9 decembrie 2020, Comisia a prezentat un prim raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei.

Cei 4 piloni ai strategiei

Strategia stabilește instrumentele și măsurile care urmează să fie elaborate în următorii cinci ani, menite să asigure securitatea în mediul nostru fizic și în cel digital. Este alcătuită din patru priorități strategice de acțiune la nivelul UE și se va baza în mare măsură pe activitatea agențiilor UE.

 

""

Context

Conceptul de uniune a securității a fost introdus pentru prima dată în Comunicarea Comisiei Europene din 2016 privind calea către o uniune a securității efectivă și reală.

Acest concept s-a bazat pe Agenda europeană privind securitatea din 2015. A propus o nouă abordare bazată pe responsabilitatea comună a Uniunii Europene și a țărilor UE. În acest sens, în septembrie 2016 a fost creat un portofoliu de comisar pentru uniunea securității, asistat de un grup operativ care se bazează expertiza existentă de la nivelul Comisiei Europene.

În 2019, acest portofoliu a fost încredințat vicepreședintelui pentru promovarea modului nostru de viață european.

Documente

DescarcăPDF - 1.1 MB
DescarcăPDF - 562.5 KB
DescarcăPDF - 466.3 KB
DescarcăPDF - 295.3 KB
DescarcăPDF - 1.1 MB
DescarcăPDF - 340.3 KB
DescarcăPDF - 289.9 KB
DescarcăPDF - 828.9 KB