Inleiding

De Europese veiligheidsunie moet:

  • ervoor zorgen dat het EU-veiligheidsbeleid het veranderende dreigingslandschap weerspiegelt
  • duurzame veerkracht op lange termijn opbouwen
  • de EU-instellingen en -agentschappen, regeringen, de particuliere sector en personen betrekken bij een maatschappijbrede aanpak
  • de vele beleidsterreinen die rechtstreeks verband houden met veiligheid samenbrengen

Highlights

De EU-strategie voor de veiligheidsunie

De Europese Commissie heeft een nieuwe EU-strategie voor de veiligheidsunie uitgestippeld om iedereen in de EU en onze Europese manier van leven te beschermen. De strategie dekt de periode 2020-2025 en richt zich op prioritaire gebieden waarop de EU haar lidstaten kan helpen de veiligheid van iedereen in Europa te vergroten en tegelijkertijd onze Europese waarden en beginselen te blijven respecteren. De Europese Commissie presenteert regelmatig voortgangsverslagen over de uitvoering van de EU-strategie voor een veiligheidsunie:

 

De vier pijlers van de strategie

De strategie omvat instrumenten en maatregelen die de komende vijf jaar ontwikkeld moeten worden om onze fysieke en digitale veiligheid te beschermen. Zij bestaat uit vier strategische prioriteiten voor EU-actie en bouwt voort op het werk van de EU-agentschappen.

 

""

Chronologisch overzicht

Het concept van de veiligheidsunie is in 2016 voor het eerst geïntroduceerd in de mededeling van de Europese Commissie "De weg banen naar een echte en doeltreffende veiligheidsunie".

Dit concept is gebaseerd op de Europese veiligheidsagenda. Het stelt een nieuwe aanpak voor op basis van gedeelde verantwoordelijkheid tussen de Europese Unie en de EU-landen. In september 2016 is daarom een nieuwe portefeuille voor een Commissaris voor de veiligheidsunie gecreëerd. Deze moet het proces leiden, bijgestaan door een taskforce die gebruik maakt van de expertise van de hele Europese Commissie.

In 2019 werd deze portefeuille toevertrouwd aan de vicevoorzitter voor de bescherming van onze Europese levenswijze.