Въведение

Европейският съюз за сигурност има за цел:

  • гарантиране, че политиката за сигурност на ЕС отразява променящата се картина на заплахите
  • изграждане на дългосрочна и устойчива издръжливост
  • ангажиране на институциите и агенциите на ЕС, правителствата, частния сектор и гражданите в подход, обхващащ цялото общество
  • обединяване на множеството области на политиката с пряко въздействие върху сигурността.

Акценти

Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност

Европейската комисия изготви нова стратегия на ЕС за Съюза на сигурност с цел защита на всички в ЕС и утвърждаване на европейския ни начин на живот. Стратегията обхваща периода 2020—2025 г. и е насочена към приоритетните области, в които ЕС може да помогне на държавите членки да подобрят сигурността за всички, които живеят в Европа, като същевременно се зачитат европейските ценности и принципи.


На 9 декември 2020 г. Комисията представи първи доклад за напредъка по изпълнението на стратегията.

Четирите стълба на стратегията

В стратегията са посочени инструментите и мерките, които трябва да бъдат разработени през следващите пет години, за да се гарантира сигурността в нашата физическа и цифрова среда. Тя се състои от четири стратегически приоритета за действие на равнище ЕС и до голяма степен ще се основава на работата на агенциите на Съюза.

 

""

Контекст

Концепцията за Съюза на сигурност за първи път бе представена през 2016 г. в съобщението на Европейската комисия относно подготвянето на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност.

Тази концепция се основаваше на Европейската програма за сигурност от 2015 г. В нея бе предложен нов подход въз основа на споделена отговорност между Европейския съюз и държавите от ЕС. За да се осигури ръководство на този процес, през септември 2016 г. бе създаден специалният ресор „Съюз на сигурност“ в Комисията, подпомаган от работна група, която използва експертния опит на цялата Европейска комисия.

През 2019 г. този ресор бе поверен на заместник-председателя, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот.

Документи

СвалиPDF - 562.5 KB
СвалиPDF - 466.3 KB
СвалиPDF - 295.3 KB
СвалиPDF - 1.1 MB
СвалиPDF - 340.3 KB
СвалиPDF - 289.9 KB
СвалиPDF - 828.9 KB