Evropska komisija gradi močno evropsko zdravstveno unijo, v kateri se vse države EU skupaj pripravljajo in odzivajo na zdravstvene krize, v kateri je na voljo cenovno dostopna in inovativna medicinska oprema, države pa si skupaj prizadevajo za izboljšanje preprečevanja, zdravljenja in nadaljnje oskrbe po zdravljenju bolezni, kot je denimo rak. Evropska zdravstvena unija bo:

 • omogočila boljše varovanje zdravja naših državljanov
 • zagotovila, da bodo EU in njene države članice bolje pripravljene na preprečevanje in obvladovanje morebitnih prihodnjih pandemij
 • izboljšala odpornost evropskih zdravstvenih sistemov 

Izkušnje s pandemijo koronavirusa

Pandemija je razkrila, kako pomembno je usklajevanje med evropskimi državami za varovanje zdravja ljudi – tako v krizi kot v običajnih časih – in pomen reševanja problematike pridruženih bolezni ali stanj, vlaganj v močne zdravstvene sisteme in usposabljanja zdravstvenega osebja. Evropska zdravstvena unija bo izboljšala zaščito, preprečevanje, pripravljenost in odzivanje na nevarnosti za zdravje ljudi na ravni EU.

Ključne pobude

Komisija je v svojem prvem predlogu o evropski zdravstveni uniji izpostavila pomen pripravljenosti na krize in vzpostavitve mehanizmov za odzivanje nanje, denimo:

EU Health workers
 • krepitev usklajevanja na ravni EU pri spopadanju s čezmejnimi nevarnostmi za zdravje
 • razširitev pooblastil Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Evropske agencije za zdravila za zagotovitev strožjega nadzora, boljših znanstvenih analiz in smernic, in sicer tako pred krizo kot med njo

Komisija je vzpostavila novi evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA) za pripravo, proizvodnjo in naročilo zdravstvenih protiukrepov pred zdravstveno krizo in med njo. HERA si bo prizadevala:

HERA
 • izboljšati usklajevanje zdravstvene varnosti v EU v času krize in pred njo
 • povezovati države članice EU, industrijo in ustrezne deležnike
 • pripravljati, proizvajati, naročevati, kopičiti in pravično razdeljevati zdravstvene protiukrepe
 • krepiti globalno strukturo za odzivanje na izredne zdravstvene razmere

Namen evropske strategije za zdravila je posodobiti regulativni okvir ter podpreti raziskave in tehnologije, namenjene pacientom. Strategija temelji na štirih stebrih:

EU Health workers
 • izpolnitev neizpolnjenih potreb glede medicinske oskrbe
 • podpiranje konkurenčne in inovativne farmacevtske industrije EU
 • krepitev odpornosti v okviru diverzificiranih dobavnih verig, okoljske trajnosti in pripravljenosti na krize
 • spodbujanje visokih standardov za zdravila na svetovni ravni

Evropski načrt za premagovanje raka je namenjen preprečevanju raka in zagotavljanju visoke kakovosti življenja bolnikov z rakom, oseb, ki so prebolele raka, njihovih družin in negovalcev. S širokim izborom politik EU, zlasti digitalizacije, raziskav in inovacij, je evropski načrt državam EU v pomoč pri premagovanju raka. Vključuje ukrepe in vodilne pobude, ki zajemajo celoten potek bolezni:

woman mri scan
 • preprečevanje
 • zgodnje odkrivanje
 • diagnosticiranje in zdravljenje
 • kakovost življenja bolnikov z rakom in oseb, ki so prebolele raka

Sodelovanje

Dokumenti