Evropska komisija gradi močno evropsko zdravstveno unijo, v kateri se vse države EU skupaj pripravljajo in odzivajo na zdravstvene krize, v kateri je na voljo cenovno dostopna in inovativna medicinska oprema, države pa si skupaj prizadevajo za izboljšanje preprečevanja, zdravljenja in nadaljnje oskrbe po zdravljenju bolezni, kot je denimo rak. Evropska zdravstvena unija bo:

 • omogočila boljše varovanje zdravja naših državljanov
 • zagotovila, da bodo EU in njene države članice bolje pripravljene na preprečevanje in obvladovanje morebitnih prihodnjih pandemij
 • izboljšala odpornost evropskih zdravstvenih sistemov 

Izkušnje s pandemijo koronavirusa

Pandemija je pokazala, kako pomembna je koordinacija med evropskimi državami. Za okrepitev pripravljenosti Unije na krize in obvladovanje čezmejnih nevarnosti za zdravje Komisija predlaga:

 • razglasitev izrednih razmer na ravni EU, da se zagotovi skupno ukrepanje
 • sprejemanje odločitev za obvladovanje tveganja na ravni EU
 • uskladitev načrtov pripravljenosti na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni
 • izvajanje rednih presoj in stresno testiranje načrtov pripravljenosti
 • spremljanje dobave in ublažitev pomanjkanja zdravil in medicinskih pripomočkov

Krepitev vloge evropskih agencij na zdravstvenem in znanstvenem področju

Boljša skupna pripravljenost in odziv bosta odvisna od tesnejšega sodelovanja agencij EU in njihove podpore s tehničnim strokovnim znanjem. Naloge Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni:

 • spremljanje izbruhov nalezljivih bolezni na podlagi skupnih standardov in opredelitev
 • izvajanje boljše analize tveganja, modeliranje in ocenjevanje zmogljivosti zdravstvenega varstva za specialistično obravnavo
 • izdajanje priporočil v zvezi z odzivanjem
 • mobilizacija in napotitev projektne skupine EU za zdravje kot pomoč pri lokalnem odzivu v državah članicah

Vloga Evropske agencije za zdravila pri kriznem upravljanju:

 • spremljanje in ublažitev pomanjkanja zdravil in medicinskih pripomočkov
 • usklajevanje in svetovanje o potencialnih zdravilih za obravnavanje, preprečevanje ali diagnosticiranje bolezni
 • koordiniranje študij in kliničnih preskušanj za spremljanje učinkovitosti in varnosti cepiv

Komisija je tudi začela razpravo o novem organu, ki se bo ukvarjal s pripravljenostjo in odzivanjem EU na izredne zdravstvene dogodke. Novi organ bo podpiral zmogljivosti in pripravljenost EU za odzivanje na čezmejne kemične, biološke, radiološke in nuklearne nevarnosti ter epidemije, nove bolezni in pandemično gripo.

Pobude EU

Časovnica

Dokumenti

PrenesiPDF - 1.2 MB
PrenesiPDF - 983.4 KB
PrenesiPDF - 1 MB