Euroopan komissio rakentaa vahvaa Euroopan terveysunionia, jossa kaikki EU-maat valmistautuvat ja reagoivat terveyskriiseihin yhdessä, jossa edullisia ja innovatiivisia lääkintätarvikkeita on kaikkien saatavilla ja jossa maat parantavat yhdessä syövän ja muiden sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja jälkihoitoa. Euroopan terveysunioni

 • suojelee paremmin kansalaisten terveyttä
 • antaa EU:lle ja EU-maille paremmat eväät tulevien pandemioiden estämiseen ja hoitamiseen
 • lisää Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien sietokykyä 

Koronaviruspandemian opit

Pandemia osoittaa, kuinka tärkeää Euroopan maiden välinen koordinointi on ihmisten terveyden suojelemisessa. Tämä koskee kriisitilanteiden lisäksi myös normaaliaikoja, jolloin voidaan panostaa perussairauksien hoitoon, terveydenhuollon investointeihin ja terveydenhuoltohenkilöstön koulutukseen. Euroopan terveysunioni parantaa EU:n tason suojaa, ennaltaehkäisyä, valmiuksia ja reagointia ihmisen terveyteen kohdistuvia uhkia vastaan.

Keskeiset aloitteet

Komission ensimmäinen Euroopan terveysunionia koskeva ehdotus käsitteli ennen kaikkea kriisivalmiutta ja vastatoimia, kuten:

EU Health workers
 • EU:n tason koordinoinnin tehostaminen rajat ylittäviä terveysuhkia vastaan
 • Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan lääkeviraston (EMA) mandaattien tarkistaminen valvonnan, tieteellisen analysoinnin ja ohjeistuksen tehostamiseksi ennen kriisiä ja sen aikana

Euroopan komissio on käynnistänyt uuden terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA) toiminnan. HERA kehittää, tuottaa ja hankkii lääketieteellisiä vastatoimia ennen terveyskriisejä ja niiden aikana. HERAn tavoitteena on:

HERA
 • EU:n terveysturvan parempi koordinointi ennen kriisejä ja niiden aikana
 • EU-maiden, teollisuuden ja alan sidosryhmien kokoaminen yhteen
 • lääketieteellisten vastatoimien kehittäminen, tuottaminen, hankkiminen, varastointi ja tasapuolinen jakelu
 • maailmanlaajuisen terveysuhkiin reagoinnin rakenteen vahvistaminen

EU:n lääkestrategialla pyritään uudistamaan sääntelykehystä ja tukemaan tutkimusta ja teknologiaa potilaiden kannalta konkreettisella tavalla. Strategiassa on neljä pilaria:

EU Health workers
 • Täyttämättömien lääketieteellisten tarpeiden täyttäminen
 • Eurooppalaisen lääketeollisuuden kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden tukeminen
 • Kestokyvyn vahvistaminen hajautetuilla toimitusketjuilla, ekologisella kestävyydellä ja kriisivalmiudella
 • Lääketuotteiden korkealaatuisuuden edistäminen maailmanlaajuisesti

EU:n syöväntorjuntasuunnitelmalla pyritään ennaltaehkäisemään syöpää ja varmistamaan, että syöpäpotilaat, syövästä parantuneet, heidän perheensä ja omaishoitajansa voivat elää laadukasta elämää. Suunnitelmassa hyödynnetään useita EU-politiikan aloja, ennen kaikkea digitalisaatiota, tutkimusta ja innovointia, ja sillä autetaan EU-maita onnistumaan syöväntorjunnassaan. Suunnitelman toimet ja lippulaivahankkeet kattavat sairauden koko hoitopolun:

EU Health workers
 • ennaltaehkäisy
 • varhainen havaitseminen
 • diagnosointi ja hoito
 • syöpäpotilaiden ja syöpäselviytyjien elämänlaatu

Ole mukana

Asiakirjat