W 2020 r. w Unii Europejskiej u 2,7 mln osób wykryto raka, a kolejnych 1,3 mln osób, w tym ponad 2 tys. młodych ludzi, zmarło na raka. Jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych działań, liczba zachorowań na raka wzrośnie o 24 proc. do 2035 r., co oznacza, że stanie się on główną przyczyną zgonów w UE.

Europejski plan walki z rakiem otrzyma finansowanie w wysokości 4 mld euro, w tym 1,25 mld euro z przyszłego Programu UE dla zdrowia.

Zrównoważona profilaktyka nowotworów ratuje ludzkie życie

Można zapobiec około 40 proc. przypadków zachorowań na raka: skuteczne strategie profilaktyki onkologicznej mogą zapobiegać zachorowaniom, ratować ludzkie życie i zmniejszać cierpienie.

woman jogging

Państwa UE mogą wspólnie dążyć do realizacji następujących celów:

 • pokolenie wolne od tytoniu: zadbanie o to, by do 2040 r. tytoniu używało mniej niż 5 proc. ludności
 • ograniczenie szkodliwego spożywania alkoholu zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (względne ograniczenie szkodliwego spożywania alkoholu o co najmniej 10 proc. do 2025 r.) oraz ograniczenie ekspozycji młodych ludzi na reklamy alkoholu
 • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez dostosowanie unijnych norm jakości powietrza do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz ograniczenie narażenia na substancje rakotwórcze i promieniowanie
 • podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji zdrowotnych w celu promowania zdrowszego stylu życia.

Poprawa wczesnego wykrywania nowotworów

Wczesne wykrywanie za pomocą badań przesiewowych może pomóc w zwalczaniu chorób nowotworowych. Między państwami członkowskimi utrzymują się jednak nierówności w dostępie do tych badań.

Liczba poddanych badaniom osób zagrożonych chorobą różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Waha się ona:

 • od 6 do 90 proc. w przypadku raka piersi
 • od 25 do 80 proc. w przypadku raka szyjki macicy.

Równy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów

woman mri scan

Każdy człowiek, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinien mieć takie samo prawo do wysokiej jakości opieki, diagnostyki i leczenia, taki sam dostęp do leków i takie same nadzieje na przeżycie.

Jednak różnice we wskaźniku przeżyć po leczeniu raka piersi między poszczególnymi krajami wynoszą 20 proc., a wskaźnik 5-letnich przeżyć w przypadku raka jelita grubego waha się od 49 proc. do 68 proc.

Unijny plan walki z rakiem przewiduje unijną platformę mającą na celu poprawę dostępu do leków przeciwnowotworowych. Planuje się również zapewnienie pracownikom zajmującym się nowotworami wsparcia w formie programu szkoleń międzyspecjalistycznych.

 

Poprawa jakości życia pacjentów chorych na raka i osób, które przeżyły chorobę nowotworową

Szacuje się, że dzięki postępom we wczesnym wykrywaniu, skutecznym metodom leczenia i leczeniu podtrzymującemu w Europie jest ponad 12 mln osób, które wyleczono z raka, w tym około 300 tys. dzieci.

 • Z danych wynika, że dzięki postępom we wczesnym wykrywaniu, skutecznym metodom leczenia i leczeniu podtrzymującemu w Europie żyje ponad 12 mln osób, które przeżyły rakaw tym około 300 tys. dzieci

Chociaż jest to powód do optymizmu, konieczne jest również zapewnienie odpowiedniej dalszej opieki, dostępu do ochrony socjalnej i równego dostępu do usług finansowych, w tym ubezpieczeń.

Inicjatywy przewodnie

 • Cancer plan research icon

  Centrum wiedzy na temat raka

 • Cancer plan digitalisation icon

  Europejska inicjatywa dotycząca obrazowania raka

 • Cancer plan detection icon

  Wyeliminowanie nowotworów spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego

 • cancer detection

  Unijny program badań przesiewowych w kierunku raka

 • Cancer centers icon

  Unijna sieć krajowych kompleksowych ośrodków onkologicznych

 • cancer diagnosis

  Diagnostyka i leczenie nowotworów dla wszystkich

 • cancer research

  Europejska inicjatywa na rzecz propagowania wiedzy o chorobach nowotworowych

 • better life for cancer patients

  Inicjatywa na rzecz poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych

 • cancer inequalities

   

  Rejestr dotyczący nierówności w przeciwdziałaniu nowotworom

 • helping children with cancer

  Inicjatywa na rzecz pomocy dzieciom chorym na nowotwór

Aktualności

Dokumenty