W 2020 r. w Unii Europejskiej u 2,7 mln osób wykryto raka, a kolejnych 1,3 mln osób, w tym ponad 2 tys. młodych ludzi, zmarło na raka. Jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych działań, liczba zachorowań na raka wzrośnie o 24 proc. do 2035 r., co oznacza, że stanie się on główną przyczyną zgonów w UE.

Europejski plan walki z rakiem otrzyma finansowanie w wysokości 4 mld euro, w tym 1,25 mld euro z przyszłego Programu UE dla zdrowia.

W centrum uwagi

Zrównoważona profilaktyka nowotworów ratuje ludzkie życie

Można zapobiec około 40 proc. przypadków zachorowań na raka: skuteczne strategie profilaktyki onkologicznej mogą zapobiegać zachorowaniom, ratować ludzkie życie i zmniejszać cierpienie.

woman jogging

Państwa UE mogą wspólnie dążyć do realizacji następujących celów:

 • pokolenie wolne od tytoniu: zadbanie o to, by do 2040 r. tytoniu używało mniej niż 5 proc. ludności
 • ograniczenie szkodliwego spożywania alkoholu zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (względne ograniczenie szkodliwego spożywania alkoholu o co najmniej 10 proc. do 2025 r.) oraz ograniczenie ekspozycji młodych ludzi na reklamy alkoholu
 • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez dostosowanie unijnych norm jakości powietrza do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz ograniczenie narażenia na substancje rakotwórcze i promieniowanie
 • podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji zdrowotnych w celu promowania zdrowszego stylu życia.

Poprawa wczesnego wykrywania nowotworów

Wczesne wykrywanie za pomocą badań przesiewowych może pomóc w zwalczaniu chorób nowotworowych. Między państwami członkowskimi utrzymują się jednak nierówności w dostępie do tych badań.

Liczba poddanych badaniom osób zagrożonych chorobą różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Waha się ona:

 • od 6 do 90 proc. w przypadku raka piersi
 • od 25 do 80 proc. w przypadku raka szyjki macicy.

Zgodnie z nowym podejściem do wykrywania raka zaproponowanym we wrześniu 2022 r. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie, aby do 2025 r. 90 proc. osób UE kwalifikujących się do badań przesiewowych w kierunku raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego, miało możliwość skorzystania z takich badań. W zaleceniu rozszerzono również zorganizowane badania przesiewowe w kierunku raka, aby objąć nimi nowotwory płuc, prostaty i – w pewnych okolicznościach – żołądka.

Równy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów

woman mri scan

Każdy człowiek, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinien mieć takie samo prawo do wysokiej jakości opieki, diagnostyki i leczenia, taki sam dostęp do leków i takie same nadzieje na przeżycie.

Jednak różnice we wskaźniku przeżyć po leczeniu raka piersi między poszczególnymi krajami wynoszą 20 proc., a wskaźnik 5-letnich przeżyć w przypadku raka jelita grubego waha się od 49 proc. do 68 proc.

Unijny plan walki z rakiem przewiduje unijną platformę mającą na celu poprawę dostępu do leków przeciwnowotworowych. Planuje się również zapewnienie pracownikom zajmującym się nowotworami wsparcia w formie programu szkoleń międzyspecjalistycznych.

 

Poprawa jakości życia pacjentów chorych na raka i osób, które przeżyły chorobę nowotworową

Szacuje się, że dzięki postępom we wczesnym wykrywaniu, skutecznym metodom leczenia i leczeniu podtrzymującemu w Europie jest ponad 12 mln osób, które wyleczono z raka, w tym około 300 tys. dzieci.

 • Z danych wynika, że dzięki postępom we wczesnym wykrywaniu, skutecznym metodom leczenia i leczeniu podtrzymującemu w Europie żyje ponad 12 mln osób, które przeżyły raka, w tym około 300 tys. dzieci

Chociaż jest to powód do optymizmu, konieczne jest również zapewnienie odpowiedniej dalszej opieki, dostępu do ochrony socjalnej i równego dostępu do usług finansowych, w tym ubezpieczeń.

Inicjatywy przewodnie

 • Cancer plan research icon

  Centrum wiedzy na temat raka

 • Cancer plan digitalisation icon

  Europejska inicjatywa dotycząca obrazowania raka

 • Cancer plan detection icon

  Wyeliminowanie nowotworów spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego

 • cancer detection

  Unijny program badań przesiewowych w kierunku raka

 • Cancer centers icon

  Unijna sieć krajowych kompleksowych ośrodków onkologicznych

 • cancer diagnosis

  Diagnostyka i leczenie nowotworów dla wszystkich

 • cancer research

  Europejska inicjatywa na rzecz propagowania wiedzy o chorobach nowotworowych

 • better life for cancer patients

  Inicjatywa na rzecz poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych

 • cancer inequalities

   

  Rejestr dotyczący nierówności w przeciwdziałaniu nowotworom

 • helping children with cancer

  Inicjatywa na rzecz pomocy dzieciom chorym na nowotwór

Dokumenty