Tijekom 2020. rak je dijagnosticiran u 2,7 milijuna pacijenata u Europskoj uniji, a bitku s rakom izgubilo je njih 1,3 milijuna, uključujući više od 2000 mladih. Ako odmah ne počnemo odlučno djelovati, do 2035. broj oboljelih od raka povećat će se za 24 %, a ta će bolest postati glavni uzrok smrti u Uniji.

U okviru europskog plana za borbu protiv raka na raspolaganju će biti 4 milijarde eura, uključujući 1,25 milijardi eura iz budućeg programa „EU za zdravlje”.

Istaknuta tema

Održiva prevencija raka spašava živote

U približno 40 % slučajeva oboljenje od raka moguće je spriječiti: učinkovitim strategijama prevencije raka može se spriječiti obolijevanje, spasiti živote i smanjiti patnju.

woman jogging

Zajedničkim naporima Unija može raditi na postizanju sljedećih ciljeva:

 • generacija bez duhana: cilj je da do 2040. duhan konzumira manje od 5 % stanovništva
 • smanjenje štetne konzumacije alkohola u skladu s ciljevima održivog razvoja UN-a (relativno smanjenje štetne konzumacije alkohola za najmanje 10 % do 2025.) te smanjenje izloženosti mladih oglašavanju alkohola
 • smanjenje onečišćenja okoliša usklađivanjem EU-ovih standarda kvalitete zraka sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije te smanjenje izloženosti karcinogenim tvarima i zračenju
 • povećanje informiranosti i zdravstvene pismenosti radi promicanja zdravijeg načina života.

Poboljšanje sustava za rano otkrivanje raka

Rano otkrivanje raka probirom može pridonijeti spašavanju života. No među državama članicama i dalje postoje nejednakosti u pogledu dostupnosti takvih preventivnih pregleda.

Broj osoba u rizičnim skupinama na kojima se provodi probir znatno varira među državama članicama i kreće se

 • od 6 % do 90 % za rak dojke
 • od 25 % do 80 % za rak vrata maternice.

Jednaka dostupnost dijagnosticiranja i liječenja raka

woman mri scan

Svatko mora imati jednako pravo na visokokvalitetnu skrb, dijagnosticiranje i liječenje, jednak pristup lijekovima te jednake izglede za izlječenje bez obzira na to gdje živi.

No stope prebolijevanja raka dojke nakon liječenja variraju za 20 % od zemlje do zemlje, a stopa prebolijevanja raka debelog crijeva nakon pet godina kreće se od 49 % do 68 %.

Europskim planom za borbu protiv raka predviđa se stvaranje platforme EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima protiv raka te potpora osoblju koje radi u području raka putem međuspecijalističkog programa osposobljavanja.

 

Poboljšanje kvalitete života oboljelih od raka i osoba koje su preboljele rak

Procjenjuje se da u Europi živi više od 12 milijuna osoba koje su preboljele rak, uključujući oko 300 000 osoba koje su rak preboljele u dječjoj dobi. Svi oni svoj život mogu zahvaliti napretku u ranom otkrivanju raka, učinkovitosti liječenja i pratećoj skrbi za oboljele.

 • Zahvaljujući napretku u ranom otkrivanju raka, učinkovitosti liječenja i pratećoj skrbi za oboljele, procjenjuje se da u Europi živi više od 12 milijuna osoba koje su preboljele rak, uključujući oko 300 000 osoba koje su rak preboljele u dječjoj dobi.

Iako je to razlog za optimizam, ne smije se zaboraviti na potrebu za odgovarajućom skrbi nakon izlječenja, dostupnošću socijalne zaštite te jednakim pristupom financijskim uslugama, uključujući osiguranje.

Vodeće inicijative

 • Cancer plan research icon

  Centar znanja o raku

 • Cancer plan digitalisation icon

  Europska inicijativa za dijagnostičke snimke u onkologiji

 • Cancer plan detection icon

  Iskorjenjivanje raka uzrokovanog humanim papilomavirusom

 • cancer detection

  Program probira raka uz potporu EU-a

 • Cancer centers icon

  Europska mreža nacionalnih centara za sveobuhvatnu skrb o oboljelima od raka

 • cancer diagnosis

  Dijagnosticiranje i liječenje raka za sve

 • cancer research

  Europska inicijativa za razumijevanje raka

 • better life for cancer patients

  Inicijativa „Kvalitetniji život oboljelih od raka“

 • cancer inequalities

   

  Registar nejednakosti u području raka

 • helping children with cancer

  Inicijativa „Pomoć djeci oboljeloj od raka”

Aktualno

Dokumenti