V roce 2020 bylo u 2,7 milionu lidí v Evropské unii diagnostikováno nádorové onemocnění a 1,3 milionu lidí na něj zemřelo, včetně více než 2 000 mladých pacientů. Pokud okamžitě nepřijmeme účinná opatření, zvýší se počet nemocných do roku 2035 o téměř 24 % a nádorová onemocnění se stanou hlavní příčinou úmrtí v EU.

Evropský plán boje proti rakovině bude mít k dispozici rozpočet ve výši 4 miliard eur, včetně 1,25 miliardy eur vyčleněných z budoucího programu „EU pro zdraví“.

Hlavní téma

Záchrana životů díky udržitelné prevenci rakoviny

40 % případů rakoviny lze předcházet: účinná strategie prevence může onemocnění zabránit a zachraňovat tak životy a snižovat utrpení.

woman jogging

EU může společně usilovat o:

 • generaci bez tabáku: zajistit, aby do roku 2040 používalo tabák méně než 5 % obyvatelstva
 • snížení nadměrné konzumace alkoholu v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN (relativní snížení nadměrné konzumace alkoholu nejméně o 10 % do roku 2025) a o zajištění toho, aby se mladí lidé méně setkávali s reklamou na alkohol
 • snížení znečištění životního prostředí prostřednictvím většího sblížení norem kvality ovzduší EU s pokyny Světové zdravotnické organizace a o menší expozici karcinogenním látkám a záření
 • zvýšení znalostí a zdravotní gramotnosti ve prospěch propagace zdravějšího životního stylu

Důraz na včasné odhalování nádorových onemocnění

Včasné odhalení onemocnění pomocí screeningu může zachránit život. Mezi členskými státy však panuje nerovnoměrnost v přístupu.

Podíl osob, které patří do rizikové skupiny a podstoupily vyšetření, se v jednotlivých státech se liší. Pohybuje se

 • od 6 % do 90 % u rakoviny prsu
 • od 25 % do 80 % u rakoviny děložního čípku

Rovný přístup k diagnostice a léčbě rakoviny

woman mri scan

Každý by měl mít stejné právo na vysoce kvalitní péči, diagnostiku a léčbu, stejný přístup k lékům a stejnou naději na vyléčení bez ohledu na to, kde žije.

Míra přežití po léčbě rakoviny prsu se však mezi jednotlivými zeměmi liší až o 20 % a pětiletá doba přežití u rakoviny tlustého střeva a konečníku se pohybuje od 49 % do 68 %.

Evropský plán boje proti rakovině vytváří platformu EU pro zlepšení přístupu k protinádorovým léčivým přípravkům, jakož i podporu pro pracovníky v oblasti nádorových onemocnění poskytovanou prostřednictvím meziodvětvového vzdělávacího programu.

 

Zlepšení kvality života pacientů s rakovinou a vyléčených osob

Podle odhadů žije v Evropě více než 12 milionů osob, kterým se podařilo porazit nádorové onemocnění, včetně přibližně 300 000 osob, které překonaly rakovinu v dětském věku, a to díky pokroku v oblasti včasného odhalení, účinné léčby a podpůrné péče.

 • Díky pokroku v oblasti včasného odhalení, účinné léčby a podpůrné péče se odhaduje, že v Evropě se podařilo porazit nádorové onemocnění více než 12 milionům osob, včetně přibližně 300 000 osob, které překonaly rakovinu v dětském věku.

I když je to důvod k optimismu, je třeba zajistit odpovídající následnou péči, přístup k sociální ochraně a rovný přístup k finančním službám, včetně pojištění.

Stěžejní iniciativy

 • Cancer plan research icon

  Znalostní centrum pro nádorová onemocnění

 • Cancer plan digitalisation icon

  Evropská iniciativa v oblasti snímkování nádorových onemocnění

 • Cancer plan detection icon

  Eliminace rakoviny způsobené lidským papilomavirem

 • cancer detection

  Systém EU pro screening rakoviny

 • Cancer centers icon

  Síť národních komplexních onkologických center v EU

 • cancer diagnosis

  Diagnostika rakoviny a léčba pro všechny

 • cancer research

  Evropská iniciativa pro výzkum nádorovým onemocněním

 • better life for cancer patients

  Iniciativa pro lepší život pacientů s rakovinou

 • cancer inequalities

   

  Rejstřík nerovností v souvislosti s nádorovými onemocněními

 • helping children with cancer

  Pomoc dětem s nádorovým onemocněním

Novinky

Dokumenty