През 2020 г. в Европейския съюз 2,7 млн. души са били диагностицирани с раково заболяване, а други 1,3 млн. души са починали в резултат на болестта, включително над 2000 млади хора. Ако не предприемем решителни действия сега, се очаква случаите на ракови заболявания да нараснат с 24 % до 2035 г., като по този начин заболяването ще стане водещата причина за смърт в ЕС.

Европейският план за борба с рака ще разполага с финансиране в размер на 4 млрд. евро, включително 1,25 млрд. евро от бъдещата програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health).

Акцент

Спасяване на човешки живот чрез устойчива профилактика на рака

Около 40 % от случаите на ракови заболявания могат да бъдат предотвратени: ефективните стратегии за профилактика на рака могат да предотвратят заболяването, да спасят човешки живот и да намалят страданието.

бягаща за здраве жена

Страните от ЕС могат да работят заедно за:

 • поколение от непушачи: намаляване на броя на пушачите до по-малко от 5 % от населението до 2040 г.
 • намаляване на вредната консумация на алкохол в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие (относително понижаване с поне 10 % на вредната консумация на алкохол до 2025 г.) и намаляване на излагането на младите хора на въздействието на реклами на алкохол
 • намаляване на замърсяването на околната среда чрез привеждане на стандартите на ЕС за качество на въздуха в съответствие с насоките на Световната здравна организация и понижаване на излагането на канцерогенни вещества и радиация
 • повишаване на знанията и здравната грамотност с цел насърчаване на по-здравословен начин на живот

Подобряване на ранното откриване на ракови заболявания

Ранното откриване чрез скрининг може да помогне за спасяването на човешки живот. Между държавите членки обаче продължава да съществува неравенство по отношение на достъпа.

Броят на изложените на риск лица е различен в отделните държави членки. Той варира от

 • 6 % до 90 % за рака на гърдата
 • 25 % до 80 % за рака на шийката на матката

С новия подход към откриване на рак, предложен през септември 2022 г., Комисията ще подкрепи държавите членки, за да се гарантира, че до 2025 г. 90 % от жителите на ЕС, които отговарят на условията за скрининг за рак на гърдата, матката и дебелото черво, имат възможност да си направят такъв скрининг. С предложението също така се разширява обхватът на организирания скрининг за рак на населението, като се включват белите дробове, простата и, при някои обстоятелства, ракът на стомаха.

Равен достъп до диагностика и лечение на ракови заболявания

жена в апарат за ЯМР

Всеки трябва да има еднакво право на висококачествени грижи, диагностика и лечение, равен достъп до лекарства и еднаква надежда за оцеляване, независимо от това къде живее.

Но преживяемостта след лечение на рак на гърдата варира с 20 % в различните държави, а петгодишната преживяемост при рак на дебелото черво варира от 49 % до 68 %.

Европейският план за борба с рака предвижда създаването на платформа на ЕС за подобряване на достъпа до лекарства за ракови заболявания, както и подкрепа за работещите в областта на раковите заболявания чрез програма за интердисциплинарно обучение.

 

Подобряване на качеството на живот на болните от рак и преживелите заболяването

Според оценки в Европа има над 12 милиона преживели онкологично заболяване, включително около 300 000 души, които са преживели рак в детска възраст. Това се дължи на напредъка по отношение на ранното откриване, ефективните терапии и поддържащите грижи.

 • Благодарение на напредъка по отношение на ранното откриване, ефективните терапии и поддържащите грижи, в Европа според оценки има над 12 млн. преживели онкологично заболяване, включително около 300 000 души, които са преживели рак в детска възраст.

Въпреки че има повод за оптимизъм, трябва да се осигурят и подходящи последващи грижи, достъп до социална закрила и равен достъп до финансови услуги, включително застраховане.

Водещи инициативи

 • Cancer plan research icon

  Център за знания за рака

 • Cancer plan digitalisation icon

  Европейска инициатива за образна диагностика на онкологични заболявания

 • Cancer plan detection icon

  Премахване на онкологичните заболявания, причинени от човешки папиломавирус

 • cancer detection

  Схема на ЕС за онкологичен скрининг

 • Cancer centers icon

  Мрежа на ЕС от национални всеобхватни центрове за борба с рака

 • cancer diagnosis

  Диагностика и лечение на ракови заболявания за всички

 • cancer research

  Европейска инициатива за разбиране на онкологичните заболявания

 • better life for cancer patients

  Инициатива за по-добър живот на страдащите от рак пациенти

 • cancer inequalities

   

  Регистър за неравенствата по отношение на раковите заболявания

 • helping children with cancer

  Инициатива за подпомагане на децата, страдащи от рак

Документи