I fokus

Vad vi arbetar med

 

Politikområden

Befolkningsutvecklingen

I hela EU pågår stora befolkningsförändringar. Kommissionens befolkningsrapport beskriver de viktigaste faktorerna bakom befolkningsutvecklingen och hur EU-länderna påverkas.