Hlavné udalosti

Na čom pracujeme

Oblasti politiky

Demografia

Európa prechádza obdobím zásadných demografických zmien. V demografickej správe Komisie sa uvádzajú hlavné hybné sily demografických zmien a ich vplyv na celú Európu.