Oblasti politiky

  • Budúcnosť Európy

    Príspevok Komisie k organizácii Konferencie o budúcnosti Európy – otvorená, inkluzívna a transparentná verejná diskusia

  • Demografia

    Európa prechádza obdobím zásadných demografických zmien. V demografickej správe Komisie sa uvádzajú hlavné hybné sily demografických zmien a ich vplyv na celú Európu.

  • Vyjadrite svoj názor na iniciatívy Komisie

    Zapojte sa do verejných konzultácií a poskytnite spätnú väzbu počas tvorby politík. Dajte nám vedieť, ako by podľa vás bolo možné zlepšiť existujúce právne predpisy.