What we're working on

Obszary działalności

  • Zmiany demograficzne

    Europa przechodzi przez okres głębokich zmian demograficznych. W sprawozdaniu demograficznym Komisji przedstawiono główne czynniki zmian demograficznych oraz ich oddziaływanie na całą Europę.

  • Strategic foresight

    The European Commission initiative providing insights, results of research, analysis and reflection on future developments