A new push for European democracy

Prężności naszej demokracji dowodzi rekordowo wysoka frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Europejczycy muszą jednak odgrywać większą rolę w procesie decyzyjnym i brać aktywniejszy udział w określaniu priorytetów UE. Konferencja na temat przyszłości Europy umożliwi im zabranie głosu w sprawach, które są ważne dla UE.

Aby chronić naszą demokrację przed ingerencją z zewnątrz, potrzebujemy wspólnego podejścia i wspólnych norm w celu rozwiązania takich problemów, jak dezinformacja czy mowa nienawiści w internecie.

Komisja będzie dalej umacniać swoje partnerstwo z Parlamentem Europejskim, który jest głosem obywateli, poprzez zapewnienie jego zaangażowania na wszystkich etapach negocjacji międzynarodowych, jak również zagwarantowanie przejrzystości i uczciwości w trakcie całego procesu legislacyjnego.

Europejski plan działania na rzecz demokracji

Dojrzała demokracja to taka, w której obywatele mogą korzystać z wolności wypowiedzi i uczestniczyć w procesach wyborczych wolnych od szkodliwej ingerencji z kraju i z zagranicy.

Long-term vision for rural areas

The European Commission is seeking to secure vibrant and sustainable rural areas for 2040 by setting out a shared, long-term vision. 

Skutki zmian demograficznych w Europie

W sprawozdaniu demograficznym Komisji przedstawiono główne czynniki zmian demograficznych oraz ich oddziaływanie na całą Europę.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Celem konferencji jest ukazanie naszej różnorodności i wyprowadzenie Unii poza miasta stołeczne, aby dotrzeć do wszystkich zakątków UE i wzmacniać więzi między Europejczykami a instytucjami, które im służą.

Przyszłość Europy

Plan: najważniejsze etapy na drodze do bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii

Najważniejsze wydarzenia

Nad czym pracujemy?

Obszary polityki

Zmiany demograficzne

Europa przechodzi przez okres głębokich zmian demograficznych. W sprawozdaniu demograficznym Komisji przedstawiono główne czynniki zmian demograficznych oraz ich oddziaływanie na całą Europę.