Nad czym pracujemy?

Obszary działalności

  • Zmiany demograficzne

    Europa przechodzi przez okres głębokich zmian demograficznych. W sprawozdaniu demograficznym Komisji przedstawiono główne czynniki zmian demograficznych oraz ich oddziaływanie na całą Europę.