Najważniejsze wydarzenia

Nad czym pracujemy?

Obszary polityki

Zmiany demograficzne

Europa przechodzi przez okres głębokich zmian demograficznych. W sprawozdaniu demograficznym Komisji przedstawiono główne czynniki zmian demograficznych oraz ich oddziaływanie na całą Europę.