Pie kā mēs strādājam

Politikas jomas

Demogrāfija

Eiropā notiek dziļas demogrāfiskās pārmaiņas. Komisijas ziņojumā par demogrāfiju ir izklāstīti demogrāfisko pārmaiņu galvenie virzītājspēki un to ietekme visā Eiropā.