Príomhphointe

An méid atá ar bun againn faoi láthair

 

Réimsí beartais

An Déimeagrafaíocht

Tá athrú mór déimeagrafach ag teacht ar an Eoraip i láthair na huaire. I dTuarascáil Dhéimeagrafach an Choimisiúin cuirtear i láthair na cúiseanna is mó leis an athrú déimeagrafach agus an tionchar atá acu ar fud na hEorpa.