Toimintamuotoja

Politiikan alat

  • Väestörakenne

    Euroopassa on käynnissä perusteellinen väestörakenteen muutos. Komission väestökehitysraportissa esitellään väestörakenteen muutoksen tärkeimmät taustatekijät ja niiden vaikutukset eri EU-maissa.