Poimintoja

Toimintamuotoja

Politiikan alat

Väestörakenne

Euroopassa on käynnissä perusteellinen väestörakenteen muutos. Komission väestökehitysraportissa esitellään väestörakenteen muutoksen tärkeimmät taustatekijät ja niiden vaikutukset eri EU-maissa.