Σημαντικότερα γεγονότα

Το αντικείμενο της εργασίας μας

Τομείς πολιτικής

Δημογραφικά στοιχεία

Η Ευρώπη διανύει περίοδο βαθιάς δημογραφικής αλλαγής. Η δημογραφική έκθεση της Επιτροπής παρουσιάζει τους κύριους άξονες της δημογραφικής αλλαγής και τον αντίκτυπό της σε ολόκληρη την Ευρώπη.