În prim-plan

Tendințe demografice

 • Demografie
  a stylised image of two older people on a tandem bicycle
  În 2018, speranța de viață la naștere era în creștere: 78,2 ani pentru bărbați și 83,7 ani pentru femei. Se preconizează că această tendință se va menține: bărbații născuți în 2070 ar putea trăi 86 de ani, iar femeile 90 de ani.
 • Demografie
  6 windows show glimpses of people at home. A man and woman hug, a man sits alone at a screen, a woman plays the violin, two people share a drink, a man reads in an armchair, a woman serves food to a child.
  La nivelul UE, componența familiilor este în schimbare: doi părinți cu copii, persoane care trăiesc singure, părinți singuri sau cupluri fără copii.
 • Demografie
  a stylised image of two women beside a pram, one is pregnant. A man cycles past with a child in a child-seat
  În 2018, numărul mediu de nașteri era de 1,55 pentru o femeie, iar vârsta medie a mamei era de 31,3 ani.
 • Demografie
  A man carries a box, a child and a woman empty another box.
  Unii dintre noi aleg să se mute sau să locuiască în străinătate, însă amploarea acestor fluxuri este volatilă și se poate schimba rapid.
 • Demografie
  Two older people stand with a surfboard, taking a selfie
  Până în 2070, se estimează că 30,3 % din populație va avea 65 de ani sau mai mult (comparativ cu 20,3 % în 2019) și 13,2 % va avea 80 de ani sau mai mult (comparativ cu 5,8 % în 2019)
 • Demografie
  An image of a multi-ethnic group of people walking from left to right.
  Ponderea populației Europei în lume este în scădere. Se estimează că în 2070 va fi de puțin sub 4 % din populația lumii.

Impactul schimbărilor demografice

1

Populația în vârstă de muncă din Europa este în scădere și trebuie să găsim modalități de sprijinire a creșterii economice, prin atragerea cetățenilor pe piața muncii și prin sporirea productivității.

2

Pentru a face față fenomenului de îmbătrânire a societății europene, sistemele noastre de sănătate și de îngrijire vor trebui să se adapteze în continuare, iar noi va trebuie să găsim modalități de finanțare a cheltuielilor publice, acestea fiind mai ridicate pe fondul îmbătrânirii populației.

3

Deseori, problemele demografice variază în mod semnificativ la nivel național. Având în vedere că anumite regiuni s-ar putea confrunta cu schimbări demografice rapide, acest lucru va genera noi oportunități și provocări, de la investiții la infrastructură și acces la servicii. Găsirea de noi soluții pentru a-i ajuta pe cetățeni să traverseze acest proces de schimbare va fi un aspect esențial.

4

Schimbările demografice pot avea impact și asupra poziției Europei în lume. Procentul pe care aceasta îl va deține în populația și PIB-ul global va fi comparativ mai mic. Prin urmare, este cu atât mai important ca Europa să fie unită, mai puternică și mai strategică.

5

Schimbările demografice și dubla tranziție ecologică și digitală deseori se influențează, se sprijină sau se accelerează reciproc: previziunea strategică va fi, prin urmare, un instrument esențial pentru anticiparea și elaborarea unor politici adaptate pentru a aborda aceste aspecte.

Concluziile care reies din raportul Comisiei privind demografia arată că nu există o abordare universală. În procesul de elaborare a politicilor trebuie să se ia în considerare realitatea de pe teren. Uniunea Europeană, statele membre și regiunile au interesul comun de a găsi un răspuns la schimbările demografice, în beneficiul tuturor europenilor. Schimbările demografice vor afecta întreaga lume și trebuie să fie un factor care să contribuie la orientarea redresării Europei în urma crizei și care să ne ofere o perspectivă asupra unei Uniuni mai reziliente, mai sustenabile și mai echitabile.

Faceți clic pe o țară sau o regiune din harta de mai jos pentru a accesa statisticile demografice din zona respectivă.

O garanție europeană pentru copii

Garanția europeană pentru copii este un instrument axat pe „copiii aflați în dificultate” din UE: cei care sunt expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială.

Această garanție va sprijini statele membre în eforturile lor de a le oferi șanse egale copiilor aflați în dificultate, facilitându-le accesul la o serie de servicii de bază: educație și îngrijire timpurie, învățământ, joacă și activități recreative, asistență medicală, nutriție și locuință.

O viziune pe termen lung pentru zonele rurale din UE

Comisia Europeană a prezentat o viziune pe termen lung pentru zonele rurale din UE, identificând provocările și preocupările lor și evidențiind totodată câteva din cele mai promițătoare oportunități de care dispun aceste regiuni. În același timp, pe baza unor consultări ample cu cetățenii și cu alți actori din zonele rurale, Comisia a prezentat un pact rural și un plan de acțiune rurală, pentru ca zonele noastre rurale din Europa să fie mai conectate și să devină mai puternice, mai reziliente și mai prospere.

Singurătatea în UE

La 26 iulie 2021, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a prezentat un raport care conține cele mai recente dovezi științifice privind singurătatea și izolarea socială în UE.

Raportul conține cele mai recente dovezi științifice privind singurătatea și izolarea socială în UE și aduce în discuție diverse inițiative privind combaterea singurătății în 10 state membre ale UE.

În UE, 1 din 4 cetățeni declară că s-au simțit singur în primele luni ale pandemiei de COVID-19. Comparativ cu 2016, s-a înregistrat o creștere de patru ori a acestui fenomen în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. De asemenea, acoperirea mediatică la nivelul UE cu privire la problema singurătății s-a dublat în timpul pandemiei, gradul de conștientizare variind foarte mult de la un stat membru la altul.

Calendar

Timeline - The impact of demographic change in Europe as Full content

Noutăți

Documente

DescarcăPDF - 1.1 MB
DescarcăPDF - 982.3 KB
DescarcăPDF - 1.5 MB
DescarcăPDF - 875.1 KB
DescarcăPDF - 3.9 MB
DescarcăPDF - 5.2 MB