Áttekintés

Demográfiai tendenciák

 • Demográfia
  Tandemen kerékpározó két ősz hajú személyt ábrázoló stilizált kép
  2018-ban a születéskor várható élettartam a férfiaknál 78,2 évre, a nőknél 83,7 évre emelkedett. A növekedés az előrejelzések szerint folytatódni fog: a 2070-ben született férfiak várhatóan átlagosan 86 évet, a nők pedig 90 évet fognak élni.
 • Demográfia
  Hat ablak, mely bepillantást ad az ott lakó emberek életébe. Egyikben egymást átölelő pár, a másikban képernyő előtt ülő férfi, a harmadikban hegedülő nő, a negyedikben két poharazgató személy, az ötödikben karosszékben újságot olvasó férfi, a hatodikban egy gyermeknek ételt tálaló nő látható.
  Az EU egészét tekintve a háztartások összetétele változóban van – a két szülőből és gyermekekből álló családok mellett egyre több az egyedül élő emberekből, egyedülálló szülőkből vagy gyermektelen párokból alkotott háztartás.
 • Demográfia
  Két beszélgető nőt ábrázoló kép; egyikük babakocsit tol, a másik terhes. Mellettük egy épp ott elhaladó kerékpáros férfi látható, egy gyermekkel a csomagtartóra szerelt gyermekülésben
  2018-ban az egy nőre jutó születések átlagos száma 1,55, az átlagos életkor szüléskor 31,3 év volt.
 • Demográfia
  Egy dobozt cipelő férfi és egy másik dobozt kiürítő nő és gyermek
  Az emberek egy része többször lakóhelyet változtat, sokan külföldre költöznek, de ezeknek az áramlatoknak a mérete ingadozó és gyorsan változhat.
 • Demográfia
  Két ősz hajú ember szörfdeszkával, a férfi szelfit készít magukról
  2070-ben az előrejelzések szerint a népesség 30,3%-a lesz 65 éves vagy annál idősebb (összehasonlításképp 2019-ben ez az arány 20,3%), a 80 év felettiek (2019-ben 5,8%-ot kitevő) aránya pedig várhatóan eléri a 13,2%-ot.
 • Demográfia
  Többféle etnikumú, balról jobbra haladó embercsoportot ábrázoló kép.
  Európa népességének a világ népességéhez viszonyított aránya egyre csökken, és 2070-re annak kevesebb mint 4%-át fogja kitenni.

A demográfiai változások hatásai

1.

Európa munkaképes korú népessége egyre kisebb, ezért meg kell találnunk a gazdasági növekedés fenntartásának módját. Ehhez több embert kell bevonni a munkaerőpiacra, és növelni kell a termelékenységet.

2.

Egészségügyi és ellátórendszereinket, hogy meg tudjanak birkózni azzal a nehézséggel, amelyet Európa öregedő társadalma jelent, hozzá kell igazítani a helyzethez, és mérlegelnünk kell, hogyan finanszírozzuk az életkorral összefüggő növekvő közkiadásokat.

3.

A demográfiai kihívások tekintetében jellemzően jelentős eltérések lehetnek egyazon ország különböző részei között. Egyes régiókban gyors népességváltozás várható, ami új lehetőségeket és nehézségeket eredményez számos területen, a beruházásoktól az infrastruktúráig és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésig. Létfontosságú, hogy új megoldásokat találjunk, amelyekkel át tudjuk segíteni az embereket a változások okozta nehézségeken.

4.

A demográfiai változások hatással lehetnek arra is, hogy Európa milyen szerepet tölt be a világban. Jelentősége csökken a világ népességéhez és GDP-jéhez képest. Ebből következően mindennél fontosabb, hogy Európa még egységesebb, még erősebb legyen, és még céltudatosabban tervezzen.

5.

A demográfiai változások és a zöld és a digitális kettős átállás gyakran hatással vannak egymásra, támogatják vagy gyorsítják egymást – a stratégiai előrejelzés alapvető eszköz lesz az e problémák megoldását célzó szakpolitikák megtervezésében és előkészítésében.

A Bizottság demográfiai jelentésének következtetései szerint nincs mindenhol jól alkalmazható, univerzális közelítésmód. A szakpolitikai döntéshozatalnak figyelembe kell vennie a helyi realitásokat. Az Európai Uniónak, a tagállamoknak és a régióknak közös érdeke, hogy foglalkozzanak a demográfiai változásokkal – ez valamennyi uniós polgár javát szolgálja. A demográfiai változások problematikája mindenkit érinteni fog. Éppen ezért meg kell ragadnunk a benne rejlő lehetőséget, hogy hajtóerőként alkalmazhassuk, mely segít Európának talpra állni, és betekintést nyújt egy rugalmasabb, fenntarthatóbb és méltányosabb Unió kiépítéséhez.

Kattintson az alábbi térképen arra az országra vagy régióra, amelynek a demográfiai statisztikáit meg szeretné tekinteni.

A NUTS (a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája; a NUTS a kifejezés angol nyelvű változatából alkotott mozaikszó) az EU gazdasági területének felosztására szolgáló hierarchikus osztályozási rendszer.

 • A NUTS 1 a nagy társadalmi-gazdasági régiókat jelenti.
 • A NUTS 2 a regionális szakpolitikai intézkedések alkalmazásához szükséges alaprégiókat jelenti.

További demográfiai adatok az egyes uniós országokról

Zöld könyv az idősödésről

A következő évtizedekben növekedni fog az idősek aránya és száma az Európai Unióban. Jelenleg a népesség 20%-a 65 év feletti, és az előrejelzések szerint ez az arány 2070-ben 30% lesz. A 80 év feletti emberek aránya várhatóan több mint kétszeresére nő 2070-re, amikor is a lakosság 13%-át teszik majd ki. Ez a tendencia jelentős hatást gyakorol az emberek mindennapi életére és társadalmainkra.

Figyelembe véve e trend nagyságrendjét, sebességét és azt, hogy milyen hatása lesz a társadalom egészére nézve, fontosnak tartjuk, hogy új közelítésmódokat mérlegeljünk. Gondoskodnunk kell arról, hogy a szakpolitikák megfeleljenek korunknak, melynek során nagy változások vannak folyamatban, kezdve a zöld és digitális átállástól az új munkavégzési formák megjelenésén át a világjárványok jelentette fenyegetésig.

Az idősödő társadalom hatásainak kezelése a tagállamok hatáskörébe tartozik, az EU viszont azonosítani tudja a legfontosabb problémákat és trendeket, és támogatni tudja a társadalmi idősödés területén hozott országos, regionális és helyi intézkedéseket Az EU segítheti a tagállamokat és a régiókat abban, hogy saját igényeikhez és körülményeikhez igazított szakpolitikai megoldásokat dolgozzanak ki a korosodás problémakörében.

Az Európai Bizottság azzal a céllal fogadta el az idősödésről szóló zöld könyvet, hogy széles körű szakpolitikai vitát indítson a témában. A vita alkalmat teremt annak megtárgyalására, hogy az öregedéssel járó kihívásokat és esélyeket milyen módokon lehet előrejelezni és megválaszolni.

Idősödés – tendenciák

 • Demográfia
  gondozás
  2018-ban az 18 és 64 év közötti korcsoportban a nők 5,4%-a és a férfiak 2,2%-a csökkentette munkaidejét vagy szakította meg karrierjét több mint egy hónapig azért, hogy beteg és/vagy idős, fogyatékos hozzátartozóját gondozza.
 • Demográfia
  tartós ápolás-gondozás
  Várhatóan egyre többen fognak tartós ápolásra-gondozásra szorulni. 2016-ban 19,5 millióan voltak ebben a helyzetben, 2030-ra az előrejelzések szerint számuk 23,6 millióra, 2050-ben pedig 30,5 millióra fog emelkedni az EU-ban.
 • Demográfia
  foglalkoztatás
  Az idősebb munkavállalók foglalkoztatási rátája az EU-ban továbbra is alacsonyabb, mint a fiatalabbaké. 2019-ben az 55–64 éveseknek az 59,1%-a volt alkalmazásban, míg a 25–54 évesek körében 80,6%-os volt ez az arány.
 • Demográfia
  nyugdíj
  A nyugdíjasok nagy részének a fő jövedelemforrása a nyugdíj. 2019-ben a nők nyugdíja az EU-ban átlagosan 27,9%-kal alacsonyabb volt, mint a férfiaké. A nők kevesebbet keresnek, rövidebb, és kevésbé lineáris a pályafutásuk, és több fizetés nélküli gondozási feladatot vállalnak.

Milyen témákat érdemes megvitatni az idősödéssel kapcsolatosan?

1. Az egészséges és aktív időskor és az egész életen át tartó tanulás – az egészséges életmód és egész életen át tartó tanulás a gazdagabb és teljesebb élet kulcsa
2.

A munkaerőpiac teljesítményének javítása – minél több embernek kell helyet adni a munkaerőpiacon, lehetővé kell tenni a munkavállalóknak, hogy hosszabb ideig dolgozhassanak és növelni kell a termelékenységet – így ellensúlyozni lehet a munkaképes korú népesség apadását

3. A társadalmi védőháló korszerűsítése és az időskori szegénység elleni fellépés – az emberek többségének a nyugdíjba vonulás jövedelemcsökkenéssel jár, egyeseknek pedig az időskori elszegényedést jelenti, melyhez gyakran az egészségügyi ellátás fokozottabb igénye és a tartós ápolás-gondozás szüksége társul
4. Egészségügyi és ellátórendszereink ellenálló képességének javítása – a társadalmi idősödés és a hosszú élettartam következtében nőni fog az általános igény az egészségügyi ellátási és a tartós ápolási-gondozási szolgáltatások iránt
5. A nemzedékek közötti szolidaritás és felelősségvállalás erősítése – az idősödő népesség kapcsán felmerülő problémákra adott válasz magában foglalja a fiatalok és idősek kötelezettségvállalását, melyet a nemzedékek közötti szolidaritás és felelősségvállalás erősítését szolgáló szakpolitikai intézkedésekkel lehet ösztönözni

Ossza meg velünk véleményét az EU népességének elöregedéséről

Az idősödésről szóló zöld könyv közzétételével egyidőben a Bizottság egy 12 hetes nyilvános konzultációt is indított. A Bizottság az esetleges további teendőkre irányuló javaslatainak kidolgozásakor figyelembe fogja venni a polgárok és az érdekelt felek észrevételeit. A nyilvános konzultáció eredménye segíteni fog annak feltérképezésében, hogy a Bizottság miként tudja a legjobban támogatni az embereket, a régiókat és a közösségeket, továbbá forrásként fog szolgálni a tagállamok és a régiók erőfeszítéseit támogató lehetséges szakpolitikai válaszlépések kidolgozásához.

Ossza meg velünk véleményét az idősödésről szóló zöld könyvről

Az EU átfogó gyermekjogi stratégiája

A gyerekek szakértők az őket érintő kérdésekben. Az átfogó gyermekjogi stratégia és annak hat pillérének kidolgozásakor több mint 10 ezer gyermekkel konzultáltunk. Fontos feladatunk, hogy védjük a gyerekeket jogaik gyakorlásában, és hogy felruházzuk őket azokkal a képességekkel, amelyek révén felnőttként változást tudnak elérni, és vezető szerepet tölthetnek be a jövő alakításában.

Átfogó gyermekjogi stratégiája

Európai gyermekgarancia

Az Európai gyermekgarancia olyan eszköz, amely a rászoruló gyermekekre összpontosít: azokra, akiket a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség veszélye fenyeget az EU-ban.

A garancia támogatni fogja a tagállamok azon erőfeszítéseit, hogy egyenlő esélyeket biztosítsanak a rászoruló gyermekeknek, akik így könnyebben hozzáférhetnek az alapvető szolgáltatásokhoz (koragyermekkori nevelés és gondozás, oktatás, játék, szórakozás, egészségügy, élelmezés és lakhatás).

Időrendi áttekintés

A következő lépések:

Aktualitások

Dokumentumok

LetöltésPDF - 1.1 MB
LetöltésPDF - 982.3 KB
LetöltésPDF - 1.3 MB
LetöltésPDF - 875.1 KB
LetöltésPDF - 3.9 MB
LetöltésPDF - 5.2 MB