Højdepunkter

Demografiske tendenser

 • Demografi
  a stylised image of two older people on a tandem bicycle
  I 2018 steg den forventede levetid ved fødslen til 78,2 år for mænd og 83,7 år for kvinder. Denne stigning forventes at fortsætte: Mænd født i 2070 forventes at blive 86 år og kvinder 90 år.
 • Demografi
  6 windows show glimpses of people at home. A man and woman hug, a man sits alone at a screen, a woman plays the violin, two people share a drink, a man reads in an armchair, a woman serves food to a child.
  I EU som helhed er sammensætningen af vores husstande under forandring: Der er husstande, der består af to forældre med børn, men man ser i stigende grad husstande bestående af personer, der bor alene, enlige forældre eller par uden børn.
 • Demografi
  a stylised image of two women beside a pram, one is pregnant. A man cycles past with a child in a child-seat
  I 2018 fødte hver kvinde i gennemsnit 1,55 børn, og gennemsnitsalderen ved fødslen var 31,3 år.
 • Demografi
  A man carries a box, a child and a woman empty another box.
  Nogle af os vælger at flytte rundt eller bo i udlandet, men disse strømme er meget svingende og kan ændre sig hurtigt.
 • Demografi
  Two older people stand with a surfboard, taking a selfie
  I 2070 forventes 30,3 % af befolkningen at være 65 år eller derover (sammenlignet med 20,3 % i 2019), og 13,2 % forventesat være 80 år eller derover (sammenlignet med 5,8 % i 2019).
 • Demografi
  An image of a multi-ethnic group of people walking from left to right.
  Andelen af europæere i verdensbefolkningen er faldende, og i 2070 vil kontinentet tegne sig for lige under 4 % af verdensbefolkningen.

Konsekvenser af befolkningsudviklingen

1

Andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Europa svinder ind, og vi er nødt til at finde måder at opretholde den økonomiske vækst på ved at få flere i beskæftigelse og øge produktiviteten.

2

For at håndtere Europas aldrende samfund vil vores sundheds- og plejesystemer være nødt til at tilpasse sig yderligere, og vi må forholde os til, hvordan de offentlige udgifter i forbindelse med befolkningens aldring kan finansieres.

3

De demografiske udfordringer varierer ofte betydeligt mellem forskellige dele af det samme land. Med visse regioner, der sandsynligvis vil opleve en hurtig befolkningsændring, vil dette føre til nye muligheder og udfordringer for så vidt angår investering, infrastruktur, tilgængelighed og tjenester. Det vil være af afgørende betydning, at der findes nye løsninger til at hjælpe borgerne med at tilpasse sig forandringerne.

4

Befolkningsudviklingen kan også påvirke Europas position i verden. Europas andel af verdens befolkning og BNP vil blive forholdsvis mindre. Dette gør behovet for, at Europa er forenet, stærkere og mere strategisk indstillet, så meget desto vigtigere.

5

Demografiske ændringer og den grønne og den digitale omstilling påvirker, støtter og fremskynder ofte hinanden, og derfor vil et strategisk fremsyn være et vigtigt redskab til at forudsige og forberede politikker til håndtering af disse spørgsmål.

Resultaterne af Kommissionens demografirapport viser, at der ikke findes nogen universalløsning. Udformningen af politikker skal forholde sig til virkeligheden. EU, medlemslandene og regionerne har en fælles interesse i at reagere på de demografiske forandringer til gavn for alle europæere. De demografiske forandringer vil påvirke alle og skal være en faktor, der hjælper med at styre Europas genopretning efter krisen og give os indsigt, mens vi opbygger et mere robust, bæredygtigt og retfærdigt EU.

Klik på et land eller en region på kortet nedenfor for at få adgang til demografiske statistikker for dette område.

Den europæiske børnegaranti

Den europæiske børnegaranti er et instrument med fokus på "børn i nød" i EU: børn, der er i risiko for fattigdom eller social udstødelse.

Børnegarantien støtter medlemslandene i deres bestræbelser på at skabe lige muligheder for børn i nød ved at forbedre deres adgang til en række grundlæggende tjenester: førskoleundervisning og børnepasning, uddannelse og leg og fritidsaktiviteter, sundhedspleje, ernæring og boliger.

Tidslinje

De næste skridt er:

Seneste

Dokumenter

DownloadPDF - 1.1 MB
DownloadPDF - 982.3 KB
DownloadPDF - 1.6 MB
DownloadPDF - 875.1 KB
DownloadPDF - 3.9 MB
DownloadPDF - 5.2 MB