Kaj je akcijski načrt za evropsko demokracijo

Akcijski načrt za evropsko demokracijo želi z naslednjimi ukrepi okrepiti vlogo državljanov in pripomoči k oblikovanju trdnejše demokracije v EU:

 • spodbujanje svobodnih in poštenih volitev
 • krepitev medijske svobode
 • boj proti dezinformacijam

Ti ukrepi se bodo izvajali tekom celotnega mandata Komisije. Komisija bo leta 2023, leto dni pred naslednjimi volitvami v Evropski parlament, pregledala izvajanje akcijskega načrta.

European democracy action plan

Zaščita svobodnih in poštenih volitev

Za ohranitev evropske demokracije so potrebni odločnejši ukrepi za zaščito volilnih postopkov. To pomeni zagotavljanje svobodnih in poštenih volitev, odprte demokratične razprave ter prilagoditev digitalnih zaščitnih ukrepov.

Ključni ukrepi na tem področju so med drugim:

 • zakonodajni predlogi za zagotovitev večje transparentnosti sponzoriranih političnih vsebin (politično oglaševanje) skupaj s podpornimi ukrepi in smernicami za politične stranke in države članice
 • predlog za revizijo Uredbe o financiranju evropskih političnih strank.
 • vzpostavitev novega skupnega operativnega mehanizma prek evropske mreže za volilno sodelovanje, da bi se podprla napotitev skupnih strokovnih skupin in tesno povezovanje s Skupino za sodelovanje na področju varnosti omrežij in informacijskih sistemov zaradi preprečevanja groženj za volilne procese
 • ukrepi za zaščito volitev in volilne infrastrukture pred grožnjami, tudi kibernetskimi napadi

Financiranje

Podporo iz strukturnih skladov EU je treba nameniti za financiranje civilne družbe in izgradnjo zmogljivosti ter institucionalne/upravne infrastrukture za posvetovalno državljansko udejstvovanje in politično participacijo. Za spodbujanje dostopa do demokratične udeležbe in zaupanja v demokracijo je treba uporabiti finančna sredstva EU. Sredstva in možnosti je treba zagotoviti v okviru:

 • strategije EU za mlade
 • državljanske vzgoje
 • programa Ustvarjalna Evropa
 • agende za enakost

Svoboda in pluralnost medijev

Da bi okrepila svobodo in pluralnost medijev ter novinarjem zagotovila varnejše delovno okolje, v katerem bodo lahko opravljali svoje delo brez strahu in ustrahovanja, bo Komisija:

 • predlagala priporočilo za varnost novinarjev
 • predstavila pobudo za omejitev zlorabe tožb zoper udeležbo javnosti (SLAPP)
 • tesno sodelovala z državami članicami v okviru strukturiranega dialoga in zagotavljala trajno financiranje projektov o pravni in praktični pomoči novinarjem v EU in drugod
 • predlagala nadaljnje ukrepe v podporo medijskemu pluralizmu ter za povečanje transparentnosti lastništva medijev in državnega oglaševanja, tudi z novim orodjem za spremljanje lastništva medijev

Boj proti dezinformacijam

Demokratične države po vsem svetu se spopadajo s širjenjem lažnih informacij, kar lahko destabilizira njihove demokratične institucije in spodkoplje zaupanje državljanov. Da bi preprečili lažne informacije, dezinformacije in tuje vmešavanje, potrebujemo različne politične ukrepe.

Evropski akcijski načrt določa celovit odziv, ki temelji na obstoječem delu EU, evropskih vrednotah in načelih ter varuje svobodo izražanja in pravico ljudi do dostopa do zakonitih vsebin.

Komisija bo v smislu krepitve prizadevanj na področju boja proti dezinformacijam:

 • nadgradila obstoječo zbirko orodij EU za boj proti tujemu vmešavanju v evropski informacijski prostor vključno z novimi instrumenti, ki omogočajo, da se oglobi kršitelje
 • skušala prenoviti kodeks ravnanja v zvezi z dezinformacijami in vzpostaviti okvir za sourejanje obveznosti in odgovornosti spletnih platform v skladu s prihodnjim aktom o digitalnih storitvah
 • spomladi 2021 objavila smernice za krepitev kodeksa ravnanja in vzpostavitev trdnejšega okvira za spremljanje njegovega izvajanja

Rezultati javnega posvetovanja

Rezultati javnega posvetovanja, ki ga je Komisija izvedla med 15. julijem in 18. Septembrom 2020.

Komisija je državljane, civilno družbo in deležnike pozvala, naj delijo svoje izkušnje in pričakovanja glede prihodnjih pobud na treh področjih: integriteta volitev, svoboda in pluralnost medijev ter boj proti dezinformacijam.

Rezultati so potrdili podporo ukrepom EU na vseh treh področjih. Zlasti so pozvali k:

 • večji transparentnosti ciljno usmerjenih političnih vsebin
 • izboljšanju varnosti novinarjev in drugih medijskih akterjev
 • krepitvi zmogljivosti EU in držav članic za boj proti dezinformacijam
 • opolnomočenju državljanov pri sprejemanju informiranih odločitev, zlasti z izobraževanjem in večjo medijsko pismenostjo
„Če želi Evropa dejansko opozoriti na pomen številnih aktualnih vprašanj, mora državljanom omogočiti sodelovanje v razpravah o politikah. Ozaveščanje državljanov o trenutnih izzivih bi morala biti glavna prednostna naloga EU.“

Državljan EU

 

„EU bi morala posebno pozornost nameniti varnosti novinarjev in drugih medijskih akterjev, kajti tukaj se svoboda govora začne in konča. To je še zlasti pomembno v obdobju dezinformacij, ko ljudje potrebujejo zanesljive vire informacij in njihovo verodostojnost.“

Nevladna organizacija
„Evropski obrambni akcijski načrt bi lahko skupaj z drugimi predlogi Komisije, kot je akt o digitalnih storitvah, pomagal z uvedbo smernic za poenostavitev postopkov za moderiranje vsebin, poročanje o transparentnosti, opozarjanje, preverjanje dejstev in označevanje nezakonitih vsebin na spletnih platformah.“

Nevladna organizacija

Sorodne pobude

Kontakt

Za vprašanja se obrnite na SG-DSG2-UNITE-F1@ec.europa.eu

Dokumenti

PrenesiPDF - 361 KB
PrenesiPDF - 208.5 KB
PrenesiPDF - 48.3 KB