Ce este Planul de acțiune pentru democrația europeană?

Planul de acțiune pentru democrația europeană are scopul de a le da cetățenilor mai multă putere de acțiune și de a construi democrații mai reziliente pe teritoriul UE, prin:

 • promovarea alegerilor libere și corecte
 • consolidarea libertății mass-mediei
 • combaterea dezinformării

Aceste măsuri vor fi aplicate pe tot parcursul mandatului actualei Comisii. În 2023, cu un an înainte de următoarele alegeri europene, Comisia va examina punerea în aplicare a planului de acțiune.

European democracy action plan

Protejarea unor alegeri libere și corecte

Pentru a ne apăra democrația și a ne proteja procesele electorale, trebuie să acționăm cu mai multă hotărâre. Trebuie să ne păstrăm alegerile libere și corecte, dezbaterile democratice deschise și mediul digital protejat de toate amenințările, inclusiv cele mai recente.

Pentru aceasta, trebuie să luăm măsuri cum ar fi:

 • să propunem acte legislative pentru o mai mare transparență în domeniul conținutului politic sponsorizat („publicitatea politică”), însoțite de măsuri de sprijin și de orientări pentru partidele politice și statele membre
 • propunerea unei revizuiri a Regulamentului privind finanțarea partidelor politice europene
 • să instituim un nou mecanism operațional comun prin intermediul Rețelei europene de cooperare privind alegerile, care să sprijine trimiterea în teren a unor echipe comune de experți și să colaboreze strâns cu Grupul de cooperare NIS (securitatea rețelelor și a informațiilor) pentru a contracara amenințările la adresa proceselor electorale
 • să protejăm alegerile și infrastructurile electorale împotriva amenințărilor, inclusiv de natură cibernetică

Finanțare

Fondurile structurale ale UE ar trebui utilizate pentru finanțarea societății civile și consolidarea capacităților și a infrastructurii instituționale/administrative pentru implicarea civică și participarea politică; Fondurile UE ar trebui utilizate pentru a promova accesul la participarea democratică și pentru a spori încrederea în democrație. Ar trebui folosite fonduri și oportunități ca parte din:

 • strategia UE pentru tineret
 • educația civică
 • programul „Europa creativă”
 • agenda pentru egalitate

Libertatea și pluralismul mass-mediei

Pentru a consolida libertatea și pluralismul mass-mediei și pentru a le oferi jurnaliștilor un mediu mai sigur, în care să își poată desfășura activitatea fără să se teamă sau să se simtă intimidați, Comisia va lua următoarele măsuri:

 • va propune o recomandare privind siguranța jurnaliștilor
 • va prezenta o inițiativă menită să limiteze utilizarea abuzivă a acțiunilor în justiție împotriva participării publicului (SLAPPs)
 • va colabora strâns cu statele membre prin intermediul unui dialog structurat și va asigura o finanțare durabilă pentru proiectele în materie de asistență juridică și practică pentru jurnaliștii din UE și din afara acesteia
 • va prezenta alte măsuri menite să sprijine pluralismul mass-mediei și să consolideze transparența în ceea ce-i privește, de exemplu, pe proprietarii diferitelor suporturi mass-media și în ceea ce privește publicitatea de stat, prin intermediul noului Instrument de monitorizare a proprietății în mass-media

Combaterea dezinformării

Democrațiile din întreaga lume se confruntă cu o proliferare a informațiilor false, fenomen care le poate destabiliza instituțiile democratice și poate submina încrederea cetățenilor. Pentru a contracara inducerea în eroare, dezinformarea și ingerințele externe, sunt necesare diferite măsuri de politică.

Planul de acțiune pentru democrația europeană stabilește măsuri ample, bazate pe activitățile precedente ale UE și ferm ancorate în valorile și principiile europene. Acesta protejează libertatea de exprimare și dreptul cetățenilor de a avea acces la conținut legal.

Pentru a intensifica lupta împotriva dezinformării, Comisia:

 • va îmbunătăți setul de instrumente UE pentru combaterea ingerințelor străine în spațiul nostru informațional și va veni inclusiv cu noi instrumente care să permită amendarea făptașilor
 • va coordona eforturile de revizuire a Codului de bune practici privind dezinformarea într-un cadru de coreglementare a obligațiilor și a responsabilității platformelor online, astfel încât acesta să fie conform cu viitorul act legislativ privind serviciile digitale
 • va emite orientări pentru a permite aplicarea Codului de bune practici începând din primăvara anului 2021 și pentru instituirea unui cadru mai solid pentru monitorizarea punerii sale în aplicare

Codul UE de bune practici privind dezinformarea

Rezultatele consultării publice

Comisia a lansat o consultare publică pe această temă, desfășurată în perioada 15 iulie-18 septembrie 2020.

Cetățenii, societatea civilă și părțile interesate au fost invitate să își împărtășească experiența și așteptările cu privire la viitoare inițiative în trei domenii: integritatea alegerilor, libertatea și pluralismul mass-mediei și combaterea dezinformării.

Potrivit rezultatelor consultării, respondenții consideră oportună intervenția UE în toate cele trei domenii, solicitând în principal:

 • creșterea transparenței conținutului politic cu țintă specifică
 • sporirea siguranței jurnaliștilor și a altor actori din mass-media
 • îmbunătățirea capacității UE și a statelor membre de a combate dezinformarea
 • crearea condițiilor pentru ca cetățenii să ia decizii în cunoștință de cauză, în special prin educație și prin creșterea nivelului de alfabetizare mediatică.
A le permite cetățenilor să participe la dezbateri privind politicile este cel mai bun lucru pe care Europa îl poate face pentru a sensibiliza opinia publică față de numeroase chestiuni. Educarea cetățenilor cu privire la provocările cu care ne confruntăm în prezent ar trebui să fie prima prioritate a UE.

Un cetățean european

 

Siguranța jurnaliștilor și a altor actori din domeniul mass-mediei ar trebui să reprezinte o preocupare majoră pentru UE. Cu ea începe și se termină libertatea de exprimare. Este, de asemenea, esențială în era dezinformării, în care oamenii trebuie să dispună de și să se încreadă în surse fiabile de informații.

Un ONG
„Planul de acțiune pentru democrația europeană, alături de alte propuneri ale Comisiei, printre care actul legislativ privind serviciile digitale, ar putea contribui la atenuarea acestei probleme prin introducerea unor orientări pentru simplificarea procedurilor de moderare a conținuturilor, raportare a situației transparenței, etichetare, notificările de alertă și pentru procedurile de verificare/marcare a informațiilor pe diferite platforme. ”

Un ONG

Inițiative asociate

Contact

Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe adresa SG-DSG2-UNITE-F1@ec.europa.eu

Documente

DescarcăPDF - 361 KB
DescarcăPDF - 208.5 KB
DescarcăPDF - 48.3 KB