Mi az európai demokráciáról szóló cselekvési terv?

Az európai demokráciáról szóló cselekvési terv célja, hogy javítsa a demokratikus rendszerek ellenálló képességét, valamint a polgárok demokratikus részvételének és politikai szerepvállalásának keretfeltételeit EU-szerte a következők révén:

 • a szabad és tisztességes választások előmozdítása;
 • a tömegtájékoztatás szabadságának megerősítése;
 • küzdelem a dezinformáció ellen.

Ezek az intézkedések a jelenlegi Bizottság megbízatása alatt kerülnek végrehajtásra. 2023-ban, a következő európai parlamenti választások előtt egy évvel a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy milyen mértékben sikerült megvalósítani a cselekvési tervben foglaltakat.

European democracy action plan

A szabad és tisztességes választások előmozdítása

Ahhoz, hogy az európai demokráciát meg tudjuk őrizni, határozottabban fel kell lépni a választási folyamatok védelmében. Ez azt jelenti, hogy meg kell óvnunk a szabad és tisztességes választásokat és a nyílt demokratikus vitát, és a demokratikus biztosítékokat hozzá kell igazítani az új digitális korszak realitásaihoz.

Ezen a területen a Bizottság fő feladatai a következők:

 • jogszabályjavaslat előterjesztése, mely arra irányul, hogy átláthatóbbak legyenek a politikai hátterű szponzorált tartalmak (politikai hirdetések) – a javasolt rendelkezéseket a politikai pártoknak és tagállamoknak szóló támogató intézkedések és iránymutatások fogják kísérni;
 • javaslat előterjesztése az európai politikai pártok finanszírozásáról szóló rendelet felülvizsgálatára;
 • az Európai Választási Együttműködési Hálózaton keresztül új közös operatív mechanizmus létrehozása, mely támogatni fogja közös szakértői csoportok bevetését és a Kiberbiztonsági Együttműködési Csoporttal való együttműködést a választási folyamatokat fenyegető veszélyek elhárítása terén;
 • a választások és a választási infrastruktúra fenyegetésekkel szembeni – többek között kibertámadások elleni – védelmét célzó intézkedések.

Finanszírozás

A demokrácia erősítéséért munkálkodó társadalmi szervezeteket, valamint a polgári szerepvállalás és a politikai részvétel előmozdítására szolgáló kapacitások és intézményi/közigazgatási infrastruktúra fejlesztését az uniós strukturális alapokból lehetne támogatni. Célszerű lenne a demokratikus részvétel előmozdításához és a demokráciába vetett bizalom megszilárdításához uniós forrásokat használni. A források felhasználására és a lehetőségek kiaknázására az alábbi kezdeményezések révén kerülhet sor:

 • az EU ifjúsági stratégiája;
 • állampolgári ismeretek oktatása;
 • a Kreatív Európa program;
 • az egyenlőségi program.

Médiaszabadság és -pluralizmus

Meg kell erősíteni a tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét, valamint biztonságosabbá kell tenni az újságírói szakma gyakorlását, hiszen alapelvárás, hogy a sajtó munkatársai félelem nélkül, szabadon végezhessék munkájukat, ne legyenek fenyegetésnek kitéve. Ezért a Bizottság:

 • javasolni fog egy ajánlást az újságírók biztonságáról;
 • kezdeményezést fog előterjeszteni a közéleti részvétel elleni stratégiai perekkel (SLAPP) való visszaélés megfékezésére;
 • szorosan együtt fog működni a tagállamokkal strukturált párbeszéd révén, és tartós finanszírozást fog biztosítani olyan projektekre, melyek jogi és gyakorlati segítséget nyújtanak újságíróknak az EU-ban és az EU-n kívül;
 • további intézkedéseket fog javasolni a médiapluralizmus támogatására, valamint a médiabeli tulajdonviszonyok és az állami hirdetések átláthatóságának javítására, többek között az új Médiatulajdon-figyelő révén.

Küzdelem a dezinformáció ellen

A demokráciák világszerte komoly veszéllyel néznek szembe a valótlan információk elburjánzása miatt, melyek kikezdhetik a demokratikus intézményeket és megrendíthetik a polgárok demokratikus rendszerekbe vetett bizalmát. Az akaratlan vagy szándékos félretájékoztatással és a külföldi beavatkozási kísérletekkel szembeni hathatós fellépéshez megfelelő szakpolitikai válaszintézkedésekre van szükség.

Az európai demokráciáról szóló cselekvési terv ilyen átfogó választ kínál; az ezen a területen végzett eddigi munkára épít, és az európai értékek és elvek szilárd pillérein nyugszik. Óvja a véleménynyilvánítás szabadságát és az emberek jogát arra, hogy hozzáférjenek jogszerű tartalmakhoz.

A szándékos félretájékoztatás elleni küzdelem fokozása érdekében a Bizottság:

 • javítani fogja az EU információs terét fenyegető külföldi beavatkozás elleni uniós eszköztárat, többek között az elkövetők pénzügyi szankcionálását lehetővé tevő új eszközök bevezetése révén;
 • irányítani fogja azokat az erőfeszítéseket, amelyek a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex átdolgozására irányulnak. Az elképzelés szerint a kódex az online platformok kötelezettségeinek és elszámoltathatóságának közös szabályozási keretévé alakul majd át, összhangban a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályjavaslattal, mely a jogalkotási folyamat utolsó szakaszánál tart;
 • 2021 tavaszán iránymutatást fog kiadni a gyakorlati kódex megerősítéséhez és egy, a kódex végrehajtásának nyomon követésére szolgáló szilárdabb intézkedéskeret létrehozásához.

A dezinformáció visszaszorítását célzó uniós gyakorlati kódex

A nyilvános konzultáció eredményei

2020. július 15. és szeptember 18. között a Bizottság nyilvános konzultációt folytatott a demokrácia védelmének témájában.

A polgárok, a civil szervezetek és az érdekelt felek felkérést kaptak arra, hogy osszák meg tapasztalataikat és elvárásaikat az alábbi három területen: a választások integritása, a média szabadsága és sokszínűsége, valamint a dezinformáció elleni küzdelem.

A konzultáció rámutatott arra, hogy az uniós fellépés támogatottsága szilárd mindhárom területen. A válaszadók elsősorban a következőket tartották fontosnak:

 • a célzott politikai tartalmak átláthatóságának javítása;
 • az újságírók és más médiaszereplők biztonságának fokozása;
 • a dezinformáció elleni tagállami és uniós szintű fellépés kapacitásának növelése;
 • a polgárok felvértezése – főképp oktatás és a médiaműveltség javítása révén – arra, hogy tájékozott döntéseket hozhassanak.
„Európa úgy tudja ráirányítani a nyilvánosság figyelmét a fontos, közérdekű kérdésekre, hogy lehetővé teszi a polgároknak a szakpolitikákról szóló vitákban való részvételt. Európa számára talán a legfontosabb most az, hogy világossá tegyük az emberek számára, milyen kihívásokkal szembesülnek.”

Egy uniós polgár

 

„Az újságírók és más médiaszereplők biztonsága elsődleges fontosságú az EU számára. Itt kezdődik és ér véget a szólásszabadság. A dezinformáció korában szintén nagyon fontos, hol juthatnak hiteles és megbízható információhoz a polgárok.”

Egy civil szervezet
„Az európai demokráciáról szóló cselekvési terv, a Bizottság más javaslataival, például a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra irányuló javaslattal együtt, iránymutatásként szolgálhat a tartalommoderálásra, az átláthatósági jelentéstételre, a címkézésre, a riasztási értesítésekre és a platformok közötti tényellenőrzési/megjelölési eljárások összehangolására.”

Egy civil szervezet

Kapcsolódó kezdeményezések

Kapcsolat

Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail-címen: SG-DSG2-UNITE-F1@ec.europa.eu.

Aktualitások

Dokumentumok

LetöltésPDF - 361 KB
LetöltésPDF - 208.5 KB
LetöltésPDF - 48.3 KB