Rastúca hrozba pre európske demokracie

Dezinformácie sú pre našich občanov zdrojom obáv.

 • 83 % ľudí si myslí, že dezinformácie ohrozujú demokraciu
 • 63 %mladých Európanov sa stretáva s falošnými správami častejšie než jedenkrát týždenne
 • 51 % Európanov si myslí, že boli vystavení dezinformáciám na internete
online disinformation

Dezinformácie škodia našej spoločnosti viacerými spôsobmi:

 • narúšajú dôveru v inštitúcie a médiá,
 • ohrozujú voľby,
 • obmedzujú schopnosť občanov prijímať informované rozhodnutia
 • a narúšajú ich slobodu prejavu.

Počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ohrozovali verejné zdravie aj zavádzajúce informácie o zdravotnej starostlivosti, nebezpečné hoaxy obsahujúce falošné tvrdenia, konšpiračné teórie a podvody na spotrebiteľoch.

Európska únia a jej členské štáty stupňujú úsilie namierené proti tým, ktorí chcú túto krízu zneužiť a ohroziť životy občanov, i proti tým, čo šíria propagandu či nenávisť.

detextion odhaľovanie, analýzu a zverejňovanie dezinformácií
cooperation posilňovanie odolnosti spoločnosti a mobilizáciu súkromného sektora.

Posilňovanie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií

computer

V roku 2018 bol zavedený Kódex postupov pre online platformy, inzerentov a ďalších kľúčových aktérov. Zaväzujú sa ním obmedzovať dezinformácie a zlepšovať svoje politiky týkajúce sa online prostredia.

 

Stal sa inovatívnym nástrojom na zabezpečenie väčšej transparentnosti a zodpovednosti online platforiem a slúži aj ako štruktúrovaný rámec na monitorovanie a zlepšovanie ich politík v oblasti boja proti dezinformáciám.

Komunikácia so signatármi je teraz pravidelnejšia a efektívnejšia. Počas krízy spôsobenej koronavírusom platformy každý mesiac nahlasovali Komisii konkrétne ukazovatele, vďaka ktorým má Komisia prehľad o ich opatreniach na podporu spoľahlivosti obsahu, zlepšenie informovanosti používateľov a identifikáciu tokov reklám súvisiacich s dezinformáciami.

Ako bolo oznámené v akčnom pláne pre európsku demokraciu, Komisia navrhuje zájsť ešte ďalej a kódex vo viacerých oblastiach rozšíriť, aby bol silný, stabilný a pružný:

code of practice Aktuálny Kódex postupov strengthening code of practice Usmernenia k možným spôsobom posilňovania Kódexu postupov
 • Samoregulácia
 • Kontrola umiestňovania reklám
 • Transparentnosť politickej a tematickej reklamy
 • Integrita služieb
 • Posilnenie postavenia spotrebiteľov
 • Posilnenie postavenia overovateľov faktov a výskumníkov
 • Meranie účinnosti kódexu
 • Smerovanie k spoločnej regulácii s poistkou v akte o digitálnych službách
 • Ďalší signatári (napr. služby zasielania správ)
 • Posilnené záväzky na dosiahnutie cieľov kódexu
 • Robustný rámec monitorovania s jasnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti
 • Správy v štandardizovaných formátoch rozčlenené podľa členských štátov
 • Vytvorenie centra pre transparentnosť
 • Vytvorenie stálej pracovnej skupiny na vývoj a prispôsobovanie kódexu

[[{"fid":"1017853","view_mode":"wysiwyg","fields":{"format":"wysiwyg","field_file_image_alt_text[en][0][value]":"tackling disinformation icon","field_file_image_title_text[en][0][value]":false,"field_caption[en][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"11":{"format":"wysiwyg","field_file_image_alt_text[en][0][value]":"tackling disinformation icon","field_file_image_title_text[en][0][value]":false,"field_caption[en][0][value]":""}},"attributes":{"alt":"tackling disinformation icon","style":"height: 60px; width: 60px;","class":"media-element file-wysiwyg","data-delta":"11"]]Záväzky signatárov kódexu by sa mohli posilniť týmito spôsobmi:

 • demonetizáciou dezinformácií a zvýšením kontroly umiestňovania reklamy,
 • zvýšením transparentnosti politickej a tematickej reklamy,
 • komplexným zameraním sa na manipulatívne správanie a cieleným záväzkom znížiť jeho vplyv,
 • rozšírením a posilnením nástrojov, ktoré používateľom umožnia odhaľovať a označovať nepravdivý alebo zavádzajúci obsah,
 • rozšíreným overovaním faktov v krajinách a jazykoch EÚ,
 • lepším prístupom výskumníkov k údajom.

Chronológia opatrení EÚ proti dezinformáciám

Od roku 2015 EÚ a členské štáty posilnili svoj prístup k boju proti dezinformáciám.

 • Marec 2015

  V rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť bola zriadená pracovná skupina East StratCom

 • Apríl 2016

  Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám:

  Ide o komplexný prístup na zlepšenie spoločnej reakcie na výzvy, ktoré predstavujú hybridné hrozby pre členské štáty, občanov a kolektívnu bezpečnosť Európy.

 • Marec 2018

  V správe nezávislej expertnej skupiny na vysokej úrovni pre falošné správy a dezinformácie na internete sa odporúča riešiť naliehavé problémy a zaviesť dlhodobé opatrenia zamerané na zvýšenie odolnosti spoločnosti voči dezinformáciám

 • Apríl 2018

  V oznámení o boji proti dezinformáciám na internete sa okrem iného oznamuje Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

 • September 2018
 • Október 2018.

  Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

  Ide o inovačný samoregulačný nástroj na zabezpečenie väčšej transparentnosti a zodpovednosti online platforiem, a rámec na monitorovanie a zlepšovanie politík online platforiem v oblasti dezinformácií.

 • December 2018

  Akčný plán proti dezinformáciám

  Stanovuje sa v ňom rámec opatrení EÚ zameraných na zlepšenie detekčných a analytických kapacít, zvyšovanie informovanosti, posilňovanie odolnosti spoločnosti, zvyšovanie koordinovaných reakcií a mobilizáciu online platforiem a reklamného sektora.

 • Marec 2019

  Spustenie systému včasného varovania proti dezinformáciám

 • Jún 2020
  • Kontakt: Boj proti dezinformáciám súvisiacim s ochorením COVID-19 a spustenie programu monitorovania dezinformácií COVID-19

  Opatrenie transparentnosti prispieva k zabezpečeniu transparentnosti a informovaniu verejnosti o činnostiach signatárov kódexu v boji s dezinformáciami na internete súvisiace s ochorením COVID-19.

  • Spustenie Európskeho monitorovacieho strediska pre digitálne médiá

  Stredisko vytvára a podporuje multidisciplinárnu komunitu vrátane overovateľov faktov, akademických výskumníkov a iných príslušných zainteresovaných strán, ktoré prispievajú k boju proti dezinformáciám.

 • December 2020
  • Návrh aktu o digitálnych službách

  Návrh vymedzuje jasnejšie povinnosti a zodpovednosť online platforiem prispôsobené ich príslušnej úlohe, veľkosti a vplyvu v online ekosystéme.

  • Akčný plán pre európsku demokraciu

  Plán zahŕňa opatrenia na zlepšenie existujúceho súboru nástrojov EÚ za boj proti zahraničnému zasahovaniu, ako je ukladanie pokút a posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

 • Máj 2021
  • Usmernenia na posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií

  Zahŕňajú stanoviská Komisie k tomu, ako by platformy mali riešiť nedostatky kódexu a vytvoriť transparentnejšie, bezpečnejšie a dôveryhodnejšie online prostredie.

  • Spustenie národných centier Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií

  Ich cieľom je zvýšiť schopnosť odhaľovať, analyzovať a odhaľovať dezinformačné kampane.

 • Jeseň 2021

  Signatármi predložený prvý návrh posilneného kódexu

 • Do konca roka 2021
  • Posilnený kódex postupov
  • Legislatívny návrh o transparentnosti politickej reklamy

Dokumenty