Rastúca hrozba pre európske demokracie

Dezinformácie sú pre našich občanov zdrojom obáv.

 • 83 % ľudí si myslí, že dezinformácie ohrozujú demokraciu
 • 63 % mladých Európanov sa stretáva s falošnými správami častejšie než jedenkrát týždenne
 • 51 % Európanov si myslí, že boli vystavení dezinformáciám na internete
online disinformation

Dezinformácie škodia našej spoločnosti viacerými spôsobmi:

 • narúšajú dôveru v inštitúcie a médiá,
 • ohrozujú voľby,
 • obmedzujú schopnosť občanov prijímať informované rozhodnutia
 • a narúšajú ich slobodu prejavu.

Počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ohrozili verejné zdravie nepravdivé informácie o očkovacích látkach, zavádzajúce informácie o zdravotnej starostlivosti, nebezpečné hoaxy s nepravdivými tvrdeniami a konšpiračné teórie. V poslednom čase ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine sprevádzali agresívne prokremeľské dezinformácie a vojnová propaganda.

Európska únia a jej členské štáty posilňujú svoje opatrenia v oblasti boja proti úsiliu aktérov šíriacich dezinformácie, ktorých cieľom je destabilizovať našu spoločnosť a demokraciu, zneužiť krízu a ohroziť životy občanov.

detextion odhaľovanie a analýza dezinformácií, ako aj upozorňovanie na ne
cooperation posilňovanie odolnosti spoločnosti a mobilizácia súkromného sektora

Účinnejší Kódex postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií

computer

Kódex postupov bol prvýkrát vypracovaný v roku 2018 pre online platformy, priemyselné združenia a kľúčových aktérov v odvetví reklamy. Zaväzujú sa ním obmedzovať dezinformácie a zlepšovať svoje politiky týkajúce sa online prostredia.

 

Stal sa inovatívnym nástrojom na zabezpečenie väčšej transparentnosti a zodpovednosti online platforiem a slúži aj ako štruktúrovaný rámec na monitorovanie a zlepšovanie ich politík v oblasti boja proti dezinformáciám.

Komunikácia so signatármi je teraz pravidelnejšia a efektívnejšia. Počas krízy spôsobenej koronavírusom platformy každý mesiac podávali správy Komisii. Poskytovali prehľad opatrení na podporu hodnoverného obsahu, zlepšenie informovanosti používateľov, odstraňovanie škodlivého obsahu či prijímanie opatrení proti nemu, ako aj na identifikáciu reklamy spojenej s dezinformáciami o koronavíruse.

Ako bolo oznámené v akčnom pláne pre európsku demokraciu, Komisia v máji 2021 uverejnila usmernenia, v ktorých žiada signatárov o posilnenie účinnosti kódexu vo všetkých jeho oblastiach tak, aby sa stal silným, účinným a flexibilným nástrojom na boj proti dezinformáciám.

Kódex postupov 2018

 • Samoregulácia
 • 16 signatárov – 21 záväzkov:
  • Kontrola umiestňovania reklám
  • Transparentnosť politickej a tematickej reklamy
  • Integrita služieb
  • Posilnenie postavenia spotrebiteľov
  • Posilnenie postavenia overovateľov faktov a výskumníkov
  • Meranie účinnosti kódexu

Účinnejší kódex postupov 2022

 • Spoluregulácia v prípade veľmi veľkých online platforiem podľa aktu o digitálnych službách
 • 34 signatárov – 44 záväzkov a 127 osobitných opatrení:
  • Prísnejšie opatrenia na demonetizáciu dezinformácií 
  • Zvýšenie transparentnosti politickej a tematickej reklamy
  • Zabezpečenie komplexného pokrytia súčasného a vznikajúceho manipulatívneho správania
  • Rozšírenie a posilnenie účinnosti nástrojov, ktoré používateľom umožňujú najmä odhaľovať a nepravdivý alebo zavádzajúci obsah a poukazovať naň
  • Rozširovanie overovania faktov v krajinách a jazykoch EÚ
  • Poskytovanie lepšieho prístupu k údajom výskumníkom
  • Vytvorenie spoľahlivého rámca pre monitorovanie a podávanie správ s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi informáciami na úrovni EÚ a členských štátov 
  • Zriadenie centra transparentnosti
  • Vytvorenie stálej pracovnej skupiny pre vývoj a prispôsobovanie kódexu

Chronológia opatrení EÚ proti dezinformáciám

Od roku 2015 EÚ a členské štáty posilnili svoj prístup k boju proti dezinformáciám.

 • Marec 2015

  V rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť bola zriadená pracovná skupina East StratCom

 • Apríl 2016

  Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám:

  Ide o komplexný prístup na zlepšenie spoločnej reakcie na výzvy, ktoré predstavujú hybridné hrozby pre členské štáty, občanov a kolektívnu bezpečnosť Európy.

 • Marec 2018

  V správe nezávislej expertnej skupiny na vysokej úrovni pre falošné správy a dezinformácie na internete sa odporúča riešiť naliehavé problémy a zaviesť dlhodobé opatrenia zamerané na zvýšenie odolnosti spoločnosti voči dezinformáciám

 • Apríl 2018

  V oznámení o boji proti dezinformáciám na internete sa okrem iného oznamuje Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

 • September 2018
 • Október 2018.

  Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

  Ide o inovačný samoregulačný nástroj na zabezpečenie väčšej transparentnosti a zodpovednosti online platforiem, a rámec na monitorovanie a zlepšovanie politík online platforiem v oblasti dezinformácií.

 • December 2018

  Akčný plán proti dezinformáciám

  Stanovuje sa v ňom rámec opatrení EÚ zameraných na zlepšenie detekčných a analytických kapacít, zvyšovanie informovanosti, posilňovanie odolnosti spoločnosti, zvyšovanie koordinovaných reakcií a mobilizáciu online platforiem a reklamného sektora.

 • Marec 2019

  Spustenie systému včasného varovania proti dezinformáciám

 • Jún 2020
  • Kontakt: Boj proti dezinformáciám súvisiacim s ochorením COVID-19 a spustenie programu monitorovania dezinformácií COVID-19

  Opatrenie transparentnosti prispieva k zabezpečeniu transparentnosti a informovaniu verejnosti o činnostiach signatárov kódexu v boji s dezinformáciami na internete súvisiace s ochorením COVID-19.

  • Spustenie Európskeho monitorovacieho strediska pre digitálne médiá

  Stredisko vytvára a podporuje multidisciplinárnu komunitu vrátane overovateľov faktov, akademických výskumníkov a iných príslušných zainteresovaných strán, ktoré prispievajú k boju proti dezinformáciám.

 • December 2020
  • Návrh aktu o digitálnych službách

  Návrh vymedzuje jasnejšie povinnosti a zodpovednosť online platforiem prispôsobené ich príslušnej úlohe, veľkosti a vplyvu v online ekosystéme.

  • Akčný plán pre európsku demokraciu

  Plán zahŕňa opatrenia na zlepšenie existujúceho súboru nástrojov EÚ za boj proti zahraničnému zasahovaniu, ako je ukladanie pokút a posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

 • Máj 2021
  • Usmernenia na posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií

  Zahŕňajú stanoviská Komisie k tomu, ako by platformy mali riešiť nedostatky kódexu a vytvoriť transparentnejšie, bezpečnejšie a dôveryhodnejšie online prostredie.

  • Spustenie národných centier Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií

  Ich cieľom je zvýšiť schopnosť odhaľovať, analyzovať a odhaľovať dezinformačné kampane.

 • Jeseň 2021

  Signatármi predložený prvý návrh posilneného kódexu

 • Do konca roka 2021
  • Posilnený kódex postupov
  • Legislatívny návrh o transparentnosti politickej reklamy

Dokumenty