Končna poročila in predlogi

Po letu izjemnih posvetovanj, v katerih so državljani in državljanke iz vse Evrope razpravljali o tem, v kakšni Evropi želijo živeti, se je Konferenca o prihodnosti Evrope uradno zaključila 9. maja 2022 na dan Evrope v Strasbourgu. Sopredsedujoči izvršnemu odboru Konference so na ta dan predsednici Evropskega parlamenta, predsedniku Sveta in predsednici Komisije predložili končno poročilo z 49 predlogi.  

Predlogi zajemajo devet tem: podnebne spremembe in okolje; zdravje; močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in delovna mesta; EU v svetu; vrednote in pravice, pravna država, varnost; digitalni prehod; evropska demokracija; migracije; izobraževanje, kultura, mladi in šport. Vključujejo splošne cilje in več kot 300 konkretnih ukrepov, vse tri institucije pa zdaj preučujejo možnosti za nadaljnje ukrepanje v okviru svojih pristojnosti in v skladu s Pogodbama.

Nadaljnje ukrepanje Komisije na podlagi izida Konference

Komisija je 17. junija objavila sporočilo, v katerem je podrobno ocenila, kaj je potrebno za nadaljnje ukrepanje na podlagi predlogov Konference. Vsebuje pregled naslednjih korakov in navaja, kako se lahko iz Konference največ naučimo in kako vključiti participativno demokracijo v oblikovanje politik in zakonodaje Evropske unije. Komisija bo na primer na podlagi uspeha evropskih državljanskih forumov tem forumom omogočila razpravo in pripravo priporočil pred nekaterimi ključnimi predlogi, in sicer v okviru širšega oblikovanja politik in v skladu z načeli boljšega pravnega urejanja.

Prvi sklop novih predlogov bo napovedan v govoru predsednice von der Leyen o stanju v Uniji septembra 2022 in v priloženem pismu o nameri. Ti predlogi bodo med tistimi, ki bodo vključeni v delovni program Komisije za leto 2023 in pozneje.

Da bodo državljani in državljanke, ki so sodelovali na Konferenci, obveščeni in da se ohrani zagon, bo jeseni 2022 organiziran dogodek, namenjen povratnim informacijam. Ta dogodek bo priložnost za obveščanje in pojasnjevanje, kako vse tri institucije EU spremljajo in ocenjujejo napredek v tej fazi procesa.

O Konferenci

       President von der Leyen
Povedali ste nam, da želite zgraditi boljšo prihodnost z uresničevanjem najdolgotrajnejših obljub iz preteklosti: obljube miru in blaginje, pravičnosti in napredka; Evrope, ki je socialna in trajnostna ter skrbna in drzna. Povedali ste nam, v katero smer naj bi se razvijala Evropa. Naša naloga je, da te cilje čim hitreje uresničimo – bodisi storimo vse, kar je mogoče v okviru Pogodb, bodisi Pogodbi po potrebi spremenimo.

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

Predsednica Ursula von der Leyen se je zavezala, da bo Evropejcem in Evropejkam dala več besede pri tem, kaj Unija počne in kako deluje v njihovo korist. Sodelovali so lahko vsi Evropejci in Evropejke ne glede na poreklo in kraj prebivanja.

Namen Konference je bil, da odraža evropsko raznolikost in doseže vsak kotiček EU – ne samo njenih prestolnic – ter tako okrepi povezavo med institucijami in Evropejci, za katere delajo. V ta namen so bili po vsej EU organizirani številni konferenčni dogodki in razprave, hkrati pa je bila vzpostavljena tudi interaktivna večjezična digitalna platforma. To je Konferenci tudi uspelo: do maja 2022 je platformo obiskalo skoraj 5 milijonov ljudi, v 18 000 razpravah in več kot 6 500 registriranih dogodkih pa je dejavno sodelovalo več kot 50 000 udeležencev.  

K sodelovanju in deljenju zamisli so bili pozvani zlasti mladi. Da bi bilo vključenih čim več ljudi, so lahko dogodke organizirali tudi evropski, nacionalni, regionalni in lokalni organi ter civilna družba in druge organizacije.

Videoposnetki

Povzetek Konference

Izkušnje udeležencev in udeleženk evropskih državljanskih forumov

VP Suica and Commissioners Sefcovic and Jourova are interacting with Europeans who participate in European citizens’ panels, enquiring about their experience with the Conference on the Future of Europe.

Tviti Evropske komisije

 

Dokumenti

PrenesiPDF - 277.7 KB
PrenesiPDF - 988 KB
PrenesiPDF - 244.1 KB
PrenesiPDF - 616.6 KB

Informativni pregled