Eindverslagen en voorstellen

Na een buitengewoon traject van een jaar vol discussies, beraadslagingen en samenwerking tussen burgers uit heel Europa over het soort Europa waarin zij willen leven, is de conferentie over de toekomst van Europa officieel gesloten op 9 mei 2022, Europadag, in Straatsburg. Op die dag hebben de covoorzitters van de raad van bestuur van de Conferentie een eindverslag met de 49 voorstellen ingediend bij de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.  

Deze voorstellen hebben betrekking op negen onderwerpen: klimaatverandering en milieu, gezondheid, een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen, de EU in de wereld, waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid; digitale transformatie; Europese democratie; migratie; onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport. Het gaat zowel om algemene doelstellingen als om meer dan 300 concrete maatregelen, en de drie instellingen onderzoeken nu hoe deze doeltreffend kunnen worden opgevolgd, elk binnen hun eigen bevoegdheden en in overeenstemming met de Verdragen.

Follow-up van de resultaten van de conferentie door de Commissie

De Commissie heeft op 17 juni een mededeling gepubliceerd met een gedetailleerde beoordeling van wat er nodig is om gevolg te geven aan de voorstellen van de Conferentie. Deze geeft een overzicht van de volgende stappen, waarbij wordt uiteengezet hoe de resultaten het best kunnen worden meegenomen en hoe de participatiedemocratie in het beleid en de wetgeving van de Europese Unie kan worden geïntegreerd. Zo zal de Commissie, voortbouwend op het succes van de Europese burgerpanels, deze panels laten discussiëren en aanbevelingen doen voorafgaand aan bepaalde belangrijke voorstellen, als onderdeel van haar bredere beleidsvorming en in overeenstemming met de beginselen van betere regelgeving.

De eerste reeks nieuwe voorstellen zal worden aangekondigd in de toespraak van voorzitter Von der Leyen over de Staat van de Unie in september 2022 en in de begeleidende intentieverklaring. Deze voorstellen worden opgenomen in het werkprogramma van de Commissie voor 2023 en daarna.

Om de burgers die aan de conferentie hebben deelgenomen, op de hoogte te houden en de dynamiek te behouden, wordt in het najaar van 2022 een feedbackevenement georganiseerd. Dit evenement wordt een geschikte gelegenheid om uit te leggen hoe de drie EU-instellingen de vorderingen in deze fase van het proces opvolgen en er de balans van opmaken.

Over de conferentie

       President von der Leyen
U heeft ons laten weten dat u een betere toekomst wilt opbouwen door de meest standvastige beloften uit het verleden na te komen. Beloften van vrede en welvaart, rechtvaardigheid en vooruitgang, van een sociaal en duurzaam Europa, dat zorgzaam en ambitieus is. U heeft ons verteld waarheen u wilt dat dit Europa gaat. En het is nu aan ons om de meest directe manier daarheen te kiezen, hetzij door gebruik te maken van alle mogelijkheden van wat we binnen de Verdragen kunnen doen, hetzij door de Verdragen zo nodig te wijzigen.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Dit is een citaat uit de belofte van Commissievoorzitter Von der Leyen om Europeanen meer inspraak te geven in wat de EU doet en hoe de EU voor hen werkt. Alle Europeanen, ongeacht wie zij zijn en waar zij wonen, konden eraan deelnemen.

De conferentie moest onze diversiteit weerspiegelen, Europa buiten zijn hoofdsteden, tot in elke hoek van de EU verspreiden, en de banden tussen de Europeanen en de EU versterken. Dat gebeurde door een groot aantal evenementen en debatten, overal in de EU en digitaal. En zij heeft dat met succes gedaan: in mei 2022 had het platform bijna 5 miljoen unieke bezoekers ontvangen en hadden meer dan 50.000 actieve deelnemers deelgenomen aan 18.000 debatten en meer dan 6500 geregistreerde evenementen.  

Vooral jongeren werden aangemoedigd eraan deel te nemen en hun ideeën te delen. Europese, nationale, regionale en lokale overheden, plus het maatschappelijk middenveld en andere organisaties konden ook evenementen organiseren om zoveel mogelijk mensen bij de conferentie te betrekken.

Video’s

Samenvatting van de conferentie

Ervaringen van de Europese panelleden

VP Suica en commissarissen Sefcovic en Jourova praten met Europeanen die deelnemen aan Europese burgerpanels, en informeren naar hun ervaringen met de Conferentie over de toekomst van Europa.

Tweets van de Europese Commissie

 

Documenten

DownloadenPDF - 277.7 KB
DownloadenPDF - 988 KB
DownloadenPDF - 171.2 KB
DownloadenPDF - 616.6 KB

Informatiebladen