Galutinės ataskaitos ir pasiūlymai

Po išskirtinės, ištisus metus trukusios diskusijos, apmąstymų ir visos Europos piliečių bendro darbo svarstant, kokioje Europoje norėtume gyventi, 2022 m. gegužės 9 d. – Europos dieną – Strasbūre oficialiai užbaigta Konferencija dėl Europos ateities. Šią dieną Konferencijos vykdomosios valdybos bendrapirmininkiai Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pateikė galutinę ataskaitą, kurioje išdėstyti 49 pasiūlymai.  

Šiuose pasiūlymuose aptariamos devynios temos: klimato kaita ir aplinka; sveikata; tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas; ES pasaulyje; vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas; skaitmeninė pertvarka; Europos demokratija; migracija; švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas. Apibrėžti bendrieji tikslai ir numatyta daugiau kaip 300 konkrečių priemonių; trys institucijos dabar nagrinėja, kaip veiksmingai, pagal savo kompetencijos sritis ir laikantis Sutarčių, juos įgyvendinti.

Komisijos tolesnė veikla atsižvelgiant į konferencijos rezultatus

Birželio 17 d. Komisija paskelbė komunikatą, kuriame pateikiamas išsamus tolesnių veiksmų, susijusių su Konferencijos pasiūlymais, įvertinimas. Joje apžvelgiami tolesni veiksmai siekiant kuo geriau atsižvelgti į Konferencijos rezultatus ir stiprinti dalyvaujamąją demokratiją Europos Sąjungos politikos ir teisėkūros srityje. Pavyzdžiui, remdamasi Europos piliečių forumų sėkme, Komisija, prieš pateikdama pasiūlymus dėl svarbių teisės aktų, sudarys šioms grupėms galimybę juos apsvarstyti ir teikti rekomendacijas – taip atsižvelgiama į platesnio politikos formavimo ir geresnio reglamentavimo principus.

Pirmasis naujų pasiūlymų rinkinys bus paskelbtas Pirmininkės U. von der Leyen pranešime apie Sąjungos padėtį 2022 m. rugsėjo mėn., taip pat pridedamame ketinimų rašte. Šie pasiūlymai bus įtraukti į 2023 m. Komisijos darbo programą ir ir į kitas priemones.

Siekiant informuoti Konferencijoje dalyvavusius piliečius ir neprarasti įgyto pagreičio, 2022 m. rudenį bus surengtas „grįžtamosios informacijos“ renginys. Šiame renginyje bus informuojama ir paaiškinama, kaip trys ES institucijos vykdo tolesnę veiklą, ir apžvelgiama šiuo etapu padaryta pažanga.

Apie Konferenciją

       President von der Leyen
Pasakėte, kad norite kurti geresnę ateitį įgyvendindami svarbiausius praeityje duotus pažadus. Tai pažadai siekti taikos ir klestėjimo, teisingumo ir pažangos; socialinės ir tvarios Europos, kurioje būtume rūpestingi ir drąsūs. Pasakėte, kuria kryptimi turėtų judėti Europa. Dabar metas veikti mums – turime rasti tiesiausią kelią, pasinaudodami visomis galimomis Sutarčių nuostatomis arba, prireikus, keisdami Sutartis.

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos Pirmininkė

Suteikti europiečiams daugiau galimybių išsakyti nuomonę apie tai, ką ir kaip Europos Sąjunga turi daryti jų labui, yra vienas iš Pirmininkės Ursulos von der Leyen įsipareigojimų. Dalyvauti galėjo visi europiečiai, kas ir kur jie bebūtų.

Konferencijos tikslas buvo atsižvelgti į mūsų įvairovę ir užtikrinti, kad Europa būtų kuriama ne vien sostinėse, o pasiekiant visus ES kampelius ir stiprinant europiečių ir jiems tarnaujančių institucijų ryšį. Tai buvo daroma visoje ES organizuojant daug su Konferencija susijusių renginių bei debatų, taip pat pasitelkiant interaktyvią daugiakalbę skaitmeninę platformą. Tai pavyko: iki 2022 m. gegužės mėn. platformoje apsilankė beveik 5 mln. atskirų lankytojų, o daugiau kaip 50 000 aktyvių dalyvių dalyvavo 18 000 diskusijų ir daugiau kaip 6 500 registruotų renginių.  

Dalyvauti ir dalytis idėjomis buvo ypač kviečiami jauni žmonės. Europos, nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, pilietinės visuomenės ir kitos organizacijos taip pat galėtų organizuoti renginius, kad įtrauktų kuo daugiau žmonių.

Vaizdo siužetai

Konferencijos apžvalga

Europos forumų dalyvių patirtis

[

Komisijos pirmininko pavaduotoja D. Šuica ir Komisijos nariai M. Šefčovič ir V. Jourová dirba kartu su Europos piliečių forumuose dalyvaujančiais europiečiais ir atsižvelgia į jų patirtį Konferencijoje dėl Europos ateities.

Europos Komisijos žinutės tinkle „Twitter“

 

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 277.7 KB
ParsisiųsdintiPDF - 988 KB
ParsisiųsdintiPDF - 235.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 616.6 KB

Informacijos suvestinė