Τελικές εκθέσεις και προτάσεις

Ύστερα από ένα εξαιρετικό, ετήσιο ταξίδι συζητήσεων, διαβουλεύσεων και συνεργασίας πολιτών από όλη την Ευρώπη σχετικά με το είδος της Ευρώπης στην οποία θα ήθελαν να ζήσουν, η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης ολοκληρώθηκε επίσημα στις 9 Μαΐου 2022 — Ημέρα της Ευρώπης — στο Στρασβούργο. Σήμερα οι συμπρόεδροι της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης υπέβαλαν τελική έκθεση που περιέχει τις 49 προτάσεις προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.  

Οι προτάσεις αυτές κάλυψαν εννέα θέματα: κλιματική αλλαγή και περιβάλλον· υγεία· ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας· η ΕΕ στον κόσμο· αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια· ψηφιακός μετασχηματισμός· ευρωπαϊκή δημοκρατία· μετανάστευση· εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός. Περιλάμβαναν γενικούς στόχους και περισσότερα από 300 συγκεκριμένα μέτρα, και τα τρία θεσμικά όργανα εξετάζουν τώρα τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αποτελεσματική συνέχεια, το καθένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στα αποτελέσματα της Διάσκεψης

Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 17 Ιουνίου ανακοίνωση στην οποία αξιολογεί λεπτομερώς τι χρειάζεται για να δοθεί συνέχεια στις προτάσεις της Διάσκεψης. Παρέχει μια επισκόπηση των επόμενων βημάτων, καθορίζοντας τον καλύτερο τρόπο άντλησης διδαγμάτων από τη Διάσκεψη και ενσωμάτωσης της συμμετοχικής δημοκρατίας στη χάραξη πολιτικής και στη νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, η Επιτροπή αν αξιοποιήσει την επιτυχία των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, θα επιτρέψει στις ομάδες αυτές να συζητήσουν και να διατυπώσουν συστάσεις πριν από ορισμένες βασικές προτάσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης χάραξης πολιτικής της και σύμφωνα με τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Η πρώτη δέσμη νέων προτάσεων θα ανακοινωθεί στην ομιλία της προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2022, καθώς και στη συνοδευτική επιστολή προθέσεων. Οι προτάσεις αυτές θα περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023 και μετέπειτα.

Για την ενημέρωση των πολιτών που συμμετείχαν στη Διάσκεψη και για να διατηρηθεί η δυναμική, θα διοργανωθεί εκδήλωση ανατροφοδότησης το φθινόπωρο του 2022. Κατά την εκδήλωση αυτή θα παρουσιαστεί και θα εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ δίνουν συνέχεια στα θέματα της Διάσκεψης και θα γίνει απολογισμός της προόδου που θα έχει επιτευχθεί σε εκείνο το στάδιο της διαδικασίας.

Σχετικά με τη διάσκεψη

       President von der Leyen
Μας είπατε ότι θέλετε να οικοδομήσετε ένα καλύτερο μέλλον με σεβασμό προς τις υποσχέσεις του παρελθόντος που άντεξαν στον χρόνο. Υποσχέσεις για ειρήνη και ευημερία, δικαιοσύνη και πρόοδο· για μια Ευρώπη κοινωνική και βιώσιμη που φροντίζει και τολμά. Μας είπατε πού θέλετε να πάει η Ευρώπη. Και τώρα εναπόκειται σε εμάς να την οδηγήσουμε εκεί ακολουθώντας τον πιο σύντομο δρόμο, είτε χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητές μας στο πλαίσιο των Συνθηκών, είτε τροποποιώντας τις Συνθήκες, εάν χρειαστεί.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μία από τις δεσμεύσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν ήταν να προσφέρει στους Ευρωπαίους περισσότερες δυνατότητες να επηρεάζουν τη δράση της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γι’ αυτούς. Στη Διάσκεψη μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι οι Ευρωπαίοι, όποιοι και αν είναι και οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

Στόχος της ήταν να αντανακλά την πολυμορφία μας και να συμβάλει ώστε η απήχηση της Ευρώπης να ξεπεράσει τα σύνορα των πρωτευουσών της και να προσεγγίσει κάθε γωνιά της ΕΕ, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των Ευρωπαίων και των θεσμικών οργάνων που τους υπηρετούν. Αυτό επιτεύχθηκε με πληθώρα εκδηλώσεων και συζητήσεων που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης σε όλη την ΕΕ, καθώς και μέσω μιας διαδραστικής πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. Το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία: έως τον Μάιο του 2022, την πλατφόρμα είχαν επισκεφτεί σχεδόν 5 εκατομμύρια μοναδικοί επισκέπτες και πάνω από 50.000 ενεργοί συμμετέχοντες είχαν συμμετάσχει σε 18.000 συζητήσεις και σε πάνω από 6.500 εγγεγραμμένες εκδηλώσεις.  

Ειδικότερα, οι νέοι καλούνται να συμμετάσχουν και να ανταλλάξουν τις ιδέες τους. Οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και η κοινωνία των πολιτών και άλλες οργανώσεις, θα μπορούσαν επίσης να διοργανώσουν εκδηλώσεις και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών.

Βίντεο

Συνοπτική παρουσίαση της διάσκεψης

Εμπειρία των μελών των ευρωπαϊκών ομάδων

VP Suica and Commissioners Sefcovic and Jourova are interacting with Europeans who participate in European citizens’ panels, enquiring about their experience with the Conference on the Future of Europe.

Tweet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 277.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 988 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 196.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 616.6 KB

Ενημερωτικό δελτίο