Závěrečné zprávy a návrhy

V návaznosti na výjimečnou celoroční diskusi občanů z celé EU o budoucí podobě Evropy byla Konference o budoucnosti Evropy 9. května 2022 ve Štrasburku oficiálně ukončena. Spolupředsedové výkonné rady konference v tento den předali předsedkyni Evropského parlamentu, předsedovi Rady a předsedkyni Evropské komise závěrečnou zprávu obsahující 49 návrhů.  

Ty se týkaly těchto devíti témat: změna klimatu a životní prostředí, zdraví, silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa, EU ve světě, hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost, digitální transformace, evropská demokracie, migrace, vzdělávání, kultura, mládež a sport. Zpráva obsahovala obecné cíle a více než 300 konkrétních opatření, které by bylo možné přijmout. Uvedené tři evropské orgány nyní posuzují, jak na předložené návrhy efektivně navázat, a to v rámci svých kompetencí a v souladu se Smlouvami.

Opatření Komise navazující na výsledky konference

Dne 17. června 2022 zveřejnila Komise sdělení s podrobným posouzením toho, jaké kroky je nyní zapotřebí v návaznosti na návrhy konference podniknout. Sdělení obsahuje přehled kroků a stanoví, jak na závěry konference nejlépe navázat a jak začlenit participativní demokracii do tvorby politik a právních předpisů Evropské unie. Například na základě úspěchu evropských panelových diskusí občanů se Komise rozhodla, že vždy před zveřejněním některých klíčových návrhů umožní diskusi v rámci panelů, které pak budou moci vydat související doporučení. Komise tak činí v rámci své širší tvorby politik a v souladu se zásadami zlepšování právní úpravy. První diskuze se povedou na témata jako plýtvání potravinami, virtuální světy a mobilita ve vzdělávání.

První soubor nových návrhů byl oznámen v září 2022 v projevu o stavu Unie předsedkyně Evropské komise von der Leyenové a v doprovodném prohlášení o záměru. Tyto návrhy byly rovněž zahrnuty do pracovního programu Komise na rok 2023. V prosinci 2022 bude uspořádána akce zaměřená na zpětnou vazbu s cílem informovat občany, kteří se konference zúčastnili, o situaci a udržet dynamiku diskuse. Tato akce bude příležitostí k tomu, aby se veřejnosti vysvětlilo, jak uvedené tři orgány EU sledují dosažený pokrok a jak ho hodnotí.

Základní informace o konferenci

       Předsedkyně von der Leyenová
Sdělili jste nám, že chcete vytvořit lepší budoucnost tím, že se splní ty nejzásadnější sliby, které jsme si v minulosti dali. Slib zachování míru a zajištění prosperity, spravedlnosti a pokroku. Slib vytvoření takové Evropy, která bude sociální, udržitelná, která dbá na blaho svých obyvatel a neváhá jednat. Řekli jste nám, jakým směrem by se Evropa měla ubírat. Teď je na nás, abychom se k tomuto cíli vydali tou nejpřímější cestou, a to buď tak, že využijeme všech možností, které v rámci Smluv máme, nebo tím, že je v případě nutnosti pozměníme.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

Závazek zajistit Evropanům více prostoru k vyjádření názoru na činnost EU a její směrování je součástí agendy předsedkyně Komise von der Leyenové. Do celoevropské debaty o budoucnosti EU se mohli zapojit všichni Evropané bez rozdílu.

Cílem konference bylo vzít v potaz naši rozmanitost a přiblížit Unii i lidem žijícím mimo hlavní města – přinést ideje evropského projektu do všech koutů EU a posílit tak vazbu mezi Evropany a evropskými institucemi, které pracují v jejich zájmu. Konference o budoucnosti Evropy probíhala formou mnoha diskusí a rozprav pořádaných v celé EU a zapojit se bylo možné i prostřednictvím interaktivní vícejazyčné online platformy. Můžeme říci, že to byl velký úspěch: do května 2022 se na platformu přihlásilo téměř 5 milionů uživatelů a více než 50 000 osob se aktivně účastnilo některé z 18 000 diskusí a více než 6 500 registrovaných akcí.  

Vítána byla zejména účast mladých lidí, jejichž názory byly důležitým příspěvkem do diskuse. Nejrůznější debaty a jiné akce mohly pořádat evropské, celostátní, regionální i místní orgány, jakož i občanská společnost a další organizace. Cílem bylo zainteresovat do diskuse o budoucnosti Evropy co nejvíce občanů.

Videozáznamy

Základní informace o konferenci

Zkušenosti účastníků panelových diskusí

Tweety Evropské komise

 

Dokumenty

StáhnoutPDF - 277.7 KB
StáhnoutPDF - 988 KB
StáhnoutPDF - 239.4 KB
StáhnoutPDF - 616.6 KB

Infopřehled