Předsedkyně von der Leyenová
„Občané musí být v samotném centru našich politických opatření. Proto si přeji, aby všichni Evropané aktivně přispěli ke Konferenci o budoucnosti Evropy a hráli klíčovou úlohu při stanovování priorit Evropské unie. Naši zítřejší Unii můžeme vybudovat jen společně.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

Závazek zajistit Evropanům více prostoru k vyjádření názoru na činnost EU a její směrování je součástí agendy předsedkyně Komise von der Leyenové. Do celoevropské debaty o budoucnosti EU se mohou zapojit všichni Evropané bez rozdílu.

Cílem konference je vzít v potaz naši rozmanitost a přiblížit Unii i lidem žijícím mimo hlavní města – přinést ideje evropského projektu do všech koutů EU a posílit tak vazbu mezi Evropany a evropskými institucemi, které pracují v jejich zájmu. Konference o budoucnosti Evropy proběhne formou mnoha diskusí a rozprav pořádaných v celé EU a zapojit se bude možné i prostřednictvím interaktivní mnohojazyčné online platformy. Vítána je zejména účast mladých lidí, jejichž názory jsou důležitým příspěvkem do diskuse. Diskuse a další akce mohou pořádat evropské, celostátní, regionální i místní orgány, jakož i občanská společnost a další organizace. Cílem je zainteresovat do diskuse o budoucnosti Evropy co nejvíce občanů.

Otázky a odpovědi týkající se digitální platformy

Tweety Evropské komise

 

Novinky

Dokumenty

StáhnoutPDF - 239.4 KB
StáhnoutPDF - 616.6 KB

Infopřehled