Окончателни доклади и предложения

След изключителните едногодишни дискусии, обсъждания и сътрудничество между граждани от цяла Европа за това в каква Европа биха искали да живеят, Конференцията за бъдещето на Европа официално приключи на 9 май 2022 г. — Денят на Европа — в Страсбург. На този ден съпредседателите на изпълнителния съвет на Конференцията представиха окончателен доклад, съдържащ 49 предложения до председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията.  

Тези предложения обхващат девет теми: изменение на климата и околна среда; здравеопазване; по-силна икономика, социална справедливост и работни места; ролята на ЕС в света; ценности и права, върховенство на закона, сигурност; цифрова трансформация; европейска демокрация; миграция; образование, култура, младеж и спорт. Те включват общи цели и над 300 конкретни мерки и сега трите институции проучват евентуални ефективни последващи действия, всяка в рамките на своите сфери на компетентност и в съответствие с Договорите.

Последващи действия на Комисията във връзка с резултатите от конференцията

На 17 юни Комисията публикува съобщение, в което се предлага подробна оценка на необходимите последващи действия във връзка с предложенията на конференцията. В него се прави преглед на следващите стъпки, като се посочват най-добрите начини за извличане на поуки от конференцията и за включване на демокрацията на участието в изготвянето на политиките и законодателството на Европейския съюз. Например, въз основа на успеха на европейските граждански панели, Комисията ще даде възможност на тези групи да обсъждат и отправят препоръки преди някои ключови предложения като част от изготвянето на по-широки политики и в съответствие с принципите за по-добро регулиране. Първите граждански панели ще обсъдят въпросите, свързани с разхищаването на храни, виртуалния свят и мобилността с учебна цел.

Първият набор от нови предложения беше обявен в речта на председателя Фон дер Лайен за състоянието на Съюза през септември 2022 г., както и в придружаващото писмо за намеренията. Тези предложения бяха включени и в работната програма на Комисията за 2023 г. За да се информират гражданите, участвали в конференцията, и за да се запази набраната инерция, през декември 2022 г. трите институции на ЕС ще организират проява, на която ще се предостави обратна информация. Това събитие ще бъде моментът да се съобщи и разясни начинът, по който трите институции на ЕС проследяват и отчитат напредъка на този етап от процеса.

За конференцията

      
Казахте ни, че искате да изградите по-добро бъдеще, в което се изпълняват трайните обещания от миналото. Обещания за мир и просперитет, справедливост и напредък. За Европа, която е социална и устойчива, в която се полагат грижи за хората. Казахте ни къде искате да стигне Европа. Сега от нас зависи да поемем по най-прекия път, като използваме пълните възможности на това, с което разполагаме в рамките на Договорите, или като ги променим, ако е необходимо.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

Част от ангажимента на председателя Фон дер Лайен беше да се даде на европейците по-голяма възможност да изразят мнението си за това какво прави ЕС и как работи за тях. Всички европейци — независимо кои са и къде се намират — можеха да вземат участие.

Конференцията имаше за цел духът на Европа да достигне и отвъд нейните столици, до всяко кътче на ЕС, като се укрепи връзката между европейците и институциите, които работят за тях. Това беше постигнато чрез множество конференции и дебати, организирани в целия ЕС, както и чрез интерактивна многоезична цифрова платформа. И всичко това бе успешно: до май 2022 г. платформата е имала близо 5 милиона посетители и над 50 000 активни участници са се включили в 18 000 дебата и над 6500 регистрирани прояви.  

Младите хора бяха насърчавани да участват и споделят своите идеи. Европейските, националните, регионалните и местните органи, както и гражданското общество и други организации също могат да организират прояви, за да ангажират възможно най-много хора.

Видеоклипове

Конференцията накратко

Опитът на европейските участници в панелите

VP Suica and Commissioners Sefcovic and Jourova are interacting with Europeans who participate in European citizens’ panels, enquiring about their experience with the Conference on the Future of Europe.

Туитове на Европейската комисия

 

Документи

СвалиPDF - 277.7 KB
СвалиPDF - 988 KB
СвалиPDF - 236.1 KB
СвалиPDF - 616.6 KB

Информационен документ