Kommissionen har antagit ett paket med förslag för att anpassa EU:s klimat-, energi-, transport- och skattepolitik så att det går att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Läs mer om hur den gröna given ska genomföras

I fokus

Vilka är fördelarna med den gröna given?

Den gröna given ska förbättra livet och folkhälsan för dagens invånare och för kommande generationer genom att bidra till

  • trees ren luft, rent vatten, friska jordar och återställd biologisk mångfald
  • building renoverade och energieffektiva byggnader
  • vegetables hälsosam mat till rimliga priser
  • public transport mer kollektivtrafik
  • icon renare energi och innovativ ren spjutspetsteknik
  • waste varor med längre livslängd som går att reparera, återvinna och återanvända
  • person icon framtidssäkra jobb och kompetensutveckling inför omställningen
  • industry icon en globalt konkurrenskraftig och resilient industri

Områden som bidrar till att förverkliga den gröna given

Engagera dig

Vill du göra skillnad? Då kan du gå med i den europeiska klimatpakten, ett initiativ som ska hjälpa lokalsamhällen att samarbeta om och genomföra klimatåtgärder. Du kan också delta i det nya Bauhaus-initiativet som ska se till att den gröna given får en kulturell och kreativ dimension.

Tidslinje

Dokument