Åtgärder

What is the European Green Deal

Den europeiska gröna given – översikt

What's in it for me?

Fördelar för privatpersoner, företag och samhället

EU som global ledare

EU:s roll och inflytande och behovet av en stark röst i världen

The Just Transition Mechanism: Making Sure No One Is Left Behind

Riktat stöd för omställningen till en miljövänlig ekonomi

Investing in a Climate-Neutral and Circular Economy

En finansieringsplan för att bli den första klimatneutrala världsdelen

 

Politikområden

Ren energi

Möjligheter till alternativa, renare energikällor

En hållbar industri

Sätt att skapa hållbarare och miljövänligare produktionscykler

Byggande och renovering

Behovet av en renare byggsektor

Hållbar rörlighet

Främja hållbarare transportmedel

Biologisk mångfald

Åtgärder för att skydda vårt känsliga ekosystem

Från jord till bord

Sätt att garantera en hållbarare livsmedelskedja

Eliminering av föroreningar

Åtgärder för att minska föroreningarna snabbt och effektivt

 

Bakgrund

Vad händer om vi inte gör något?

Att inte vidta åtgärder – konsekvenser och kostnader

EU:s resultat på klimatområdet

Vilka är resultaten hittills?

EU Funded Projects to Green the Economy

Vad görs redan i dag?

 

Dokument