Evropska komisija je sprejela sklop predlogov za pripravo podnebne, energetske, prometne in davčne politike EU na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Več informacij o uresničevanju evropskega zelenega dogovora.

Poudarki

Koristi evropskega zelenega dogovora

Evropski zeleni dogovor bo izboljšal blaginjo in zdravje državljank in državljanov ter prihodnjih generacij, saj bo poskrbel za:

  • trees svež zrak, čisto vodo, zdravo prst in biotsko raznovrstnost
  • building prenovljene, energijsko učinkovite stavbe
  • vegetables zdravo in cenovno dostopno hrano
  • public transport večji delež javnega prevoza
  • icon čistejšo energijo in vrhunske čiste tehnološke inovacije
  • waste trajnejše proizvode,ki jih je mogoče popraviti, reciklirati in ponovno uporabiti
  • person icon delovna mesta, primerna za prihodnost, in usposabljanje za preobrazbo
  • industry icon globalno konkurenčno in odporno industrijo

Ukrepi

Sodelujte

Tudi vi lahko prispevate k spremembam – sodelujte v evropskem podnebnem paktu, pobudi za pomoč skupnostim pri izmenjavi in izvajanju ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, ali v pobudi z imenom „novi evropski Bauhaus“, ki evropskemu zelenemu dogovoru prinaša kulturno in ustvarjalno razsežnost.

Časovnica

Dokumenti