Ukrepi

Evropski zeleni dogovor vsebuje akcijski načrt za

  • učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo
  • obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja

Načrt opiše potrebne naložbe in razpoložljive finančne instrumente ter pojasni, kako zagotoviti pravičen in vključujoč prehod.

EU želi biti podnebno nevtralna leta 2050. Da bi to dosegli, smo predlagali evropski podnebni zakon, ki bo politično zavezo spremenil v pravno obveznost.

Za dosego tega cilja bo potrebno ukrepanje vseh sektorjev našega gospodarstva ter

  • naložbe v okolju prijazne tehnologije
  • podpora industriji za inovacije
  • uvajanje čistejših, cenejših in bolj zdravih oblik zasebnega in javnega prevoza
  • dekarbonizacija energetskega sektorja
  • povečanje energijske učinkovitosti stavb
  • delo z mednarodnimi partnerji za izboljšanje globalnih okoljskih standardov

EU bo zagotovila finančno podporo in tehnično pomoč tistim, ki jih bo prehod na zeleno gospodarstvo najbolj prizadel. To bo zagotovila z mehanizmom za pravični prehod, ki bo v obdobju 2021–2027 v najbolj prizadetih regijah pomagal mobilizirati najmanj 100 milijard evrov.

 

Dejstva in podatki

 

 

Časovnica

 

 

Področja politike

Biotska raznovrstnost

Ukrepi za zaščito našega občutljivega ekosistema

Od vil do vilic

Zagotavljanje bolj trajnostne prehranske verige

Trajnostno kmetijstvo

Trajnostno kmetijstvo in podeželje v EU po zaslugi skupne kmetijske politike

Čista energija

Čista energija

Trajnostna industrija

Zagotavljanje bolj trajnostnih, okolju prijaznejših proizvodnih ciklov

Gradnja in prenova

Potreba po čistejšem gradbenem sektorju

Trajnostna mobilnost

Spodbujanje bolj trajnostnega prevoza

Odpravljanje onesnaževanja

Ukrepi za hitro in učinkovito zmanjšanje onesnaževanja

Podnebna politika

Podnebno nevtralna EU do leta 2050

 

Dokumenti