Hlavné témy

Prínosy Európskej zelenej dohody

Európsky ekologický dohovor zlepší kvalitu života a zdravie občanov a budúcich generácií tým, že zabezpečí:

  • trees čisté ovzdušie, čistú vodu, zdravú pôdu a biodiverzitu
  • building obnovu budov v záujme energetickej efektívnosti
  • vegetables zdravé a cenovo dostupné potraviny
  • public transport rozšírenie verejnej dopravy
  • icon čistejšiu energiu a inovácie vďaka špičkovým čistým technológiám
  • waste dlhšiu životnosť výrobkov tým, že ich možno opraviť, recyklovať a opätovne použiť
  • person icon pracovné miesta odolné voči budúcim zmenám a vzdelávanie v oblastiach, ktoré budú potrebné pre budúcu transformáciu spoločnosti
  • industry icon globálne konkurencieschopný a odolný priemysel

Opatrenia

Zapojte sa

Ak chcete prispieť k zelenej transformácii, pripojte sa k iniciatíve s názvom Európsky klimatický pakt, ktorej cieľom je pomôcť komunitám vymieňať si informácie a skúsenosti a prijať opatrenia na boj proti zmene klímy. Môžete sa taktiež zapojiť do iniciatívy nový európsky Bauhaus, ktorá vnáša do Európskej zelenej dohody kultúrny a kreatívny rozmer.

Časový rámec

 

Dokumenty