Opatrenia

V európskej zelenej dohode sa stanovuje plán opatrení, ktoré majú

  • podporiť účinné využívanie zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté obehové hospodárstvo,
  • obnoviť biodiverzitu a znížiť znečistenie.

Taktiež opisuje nevyhnutné investície a dostupné finančné nástroje a vysvetľuje, ako zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu.

EÚ bude v roku 2050 klimaticky neutrálna. Na tento účel sme navrhli európsky právny predpis v oblasti klímy, aby tento politický záväzok nadobudol právnu záväznosť a podnietil investície.

Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať opatrenia vo všetkých odvetviach nášho hospodárstva, okrem iného:

  • investovať do technológií šetrných voči životnému prostrediu
  • podporovať inovácie v priemysle
  • zavádzať ekologickejšie, lacnejšie a zdravšie formy súkromnej a verejnej dopravy
  • dekarbonizovať sektor energetiky
  • zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov
  • spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom zlepšiť globálne normy kvality životného prostredia

 

EÚ bude takisto poskytovať finančnú podporu a technickú pomoc s cieľom pomôcť ľuďom, podnikom a regiónom, ktoré prechod na ekologické hospodárstvo najviac zasahuje. Ide o tzv. Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý v rokoch 2021 – 2027 pomôže v najviac postihnutých regiónoch zmobilizovať najmenej 100 miliárd EUR.

 

Fakty a čísla

 

 

Chronologický prehľad

 

 

Oblasti politiky

Biodiverzita

Opatrenia na ochranu nášho krehkého ekosystému

Z farmy na stôl

Spôsoby zabezpečenia udržateľnejšieho potravinového reťazca

Sustainable agriculture

Sustainability in EU agriculture and rural areas thanks to the common agricultural policy (CAP)

Čistá energia

Príležitosti pre alternatívne, ekologickejšie zdroje energie

Udržateľný priemysel

Spôsoby zabezpečenia udržateľnejších výrobných cyklov šetrnejších k životnému prostrediu

Výstavba a obnova

Potreba ekologickejšieho sektora stavebníctva

Udržateľná mobilita

Podpora udržateľnejších dopravných prostriedkov

Odstraňovanie znečistenia

Opatrenia na rýchle a účinné zníženie miery znečisťovania

Climate action

Making the EU climate neutral by 2050

 

Dokumenty