Ciele a súvislosti

Čo je európsky ekologický dohovor?

Európsky ekologický dohovor – prehľad

Čo sa stane, ak nebudeme konať?

Dôsledky a náklady vyplývajúce z nečinnosti

Čo z toho budem mať ja?

Výhody pre jednotlivcov, podniky a spoločnosť

Výsledky EÚ, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy

Doterajšie výsledky činnosti EÚ v tejto oblasti

EÚ ako svetový líder

Úloha, vplyv a potreba silného postavenia EÚ na svetovej scéne

Mechanizmus spravodlivej transformácie

Nový systém financovania s cieľom pomôcť podnikom adaptovať sa na ekologickejšie spôsoby výroby

Oblasti politiky

Čistá energia

Príležitosti pre alternatívne, ekologickejšie zdroje energie

Udržateľný priemysel

Spôsoby zabezpečenia udržateľnejších výrobných cyklov šetrnejších k životnému prostrediu

Výstavba a obnova

Potreba ekologickejšieho sektora stavebníctva

Udržateľná mobilita

Podpora udržateľnejších dopravných prostriedkov

Biodiverzita

Opatrenia na ochranu nášho krehkého ekosystému

Z farmy na stôl

Spôsoby zabezpečenia udržateľnejšieho potravinového reťazca

Odstraňovanie znečistenia

Opatrenia na rýchle a účinné zníženie miery znečisťovania

Dokumenty