Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Więcej informacji na temat realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

W centrum uwagi

Korzyści płynące z Europejskiego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład poprawi dobrostan i zdrowie obywateli i przyszłych pokoleń.

  • trees świeże powietrze, czysta woda, zdrowe gleby i różnorodność biologiczna
  • building wyremontowane energooszczędne budynki
  • vegetables zdrowa i przystępna cenowo żywność
  • public transport większa oferta transportu publicznego
  • icon czystsza energia i najnowsze ekologiczne innowacje technologiczne
  • waste trwalsze produkty, które można naprawić, poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać
  • person icon przyszłościowe miejsca pracy i umiejętności niezbędne do transformacji
  • industry icon odporny i konkurencyjny w skali globalnej przemysł

Działania

Zacznij działać

Zaangażuj się w Europejski Pakt na rzecz Klimatu – inicjatywę, która pomaga społecznościom w przeciwdziałaniu zmianie klimatu dzięki wymianie pomysłów i sposobów ich wdrożenia. Weź udział w inicjatywie nowy europejski Bauhaus, która jest kulturalno-twórczym elementem Europejskiego Zielonego Ładu.

Kalendarium

Dokumenty