Działania

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających

  • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym
  • przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe. Wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Do 2050 r. UE chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu. Zaproponowaliśmy europejskie prawo o klimacie, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne.

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, takich jak:

  • inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska
  • wspieranie innowacji przemysłowych
  • wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego
  • obniżenie emisyjności sektora energii
  • zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków
  • współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla tych, którzy najbardziej odczuwają skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji. Dzięki niemu najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.

 

Fakty i liczby

 

 

Timeline

 

 

Obszary polityki

Różnorodność biologiczna

Ochrona naszego wrażliwego ekosystemu

Od pola do stołu

Sposoby na bardziej zrównoważony łańcuch żywnościowy

Sustainable agriculture

Sustainability in EU agriculture and rural areas thanks to the common agricultural policy (CAP)

Clean energy

Clean energy

Zrównoważony przemysł

Sposoby na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne

Budowa i renowacja

Sektor budowlany musi stać się bardziej ekologiczny

Zrównoważona mobilność

Promowanie bardziej zrównoważonych środków transportu

Eliminowanie zanieczyszczeń

Środki mające na celu szybkie i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeń

Climate action

Making the EU climate neutral by 2050

 

Dokumenty