Cele i informacje ogólne

Czym jest Europejski Zielony Ład?

Informacje ogólne o Europejskim Zielonym Ładzie

A jeśli nie podejmiemy działań?

Skutki i koszty niepodjęcia działań

What's in it for me?

Korzyści dla obywateli, przedsiębiorców i całego społeczeństwa

Osiągnięcia UE w walce ze zmianą klimatu

Co UE osiągnęła do tej pory?

UE w roli światowego lidera

Rola, wpływ i potrzeba silnej pozycji UE na arenie międzynarodowej

Mechanizm sprawiedliwej transformacji

Nowy system finansowania pomagający przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do bardziej ekologicznych metod produkcji

Obszary polityki

Czysta energia

Szansa dla alternatywnych, ekologiczniejszych źródeł energii

Zrównoważony przemysł

Sposoby na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne

Budowa i renowacja

Sektor budowlany musi stać się bardziej ekologiczny

Zrównoważona mobilność

Promowanie bardziej zrównoważonych środków transportu

Różnorodność biologiczna

Ochrona naszego wrażliwego ekosystemu

Od pola do stołu

Sposoby na bardziej zrównoważony łańcuch żywnościowy

Eliminowanie zanieczyszczeń

Środki mające na celu szybkie i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeń

Dokumenty