Acties

De Europese Groene Deal voorziet in een actieplan om

  • hulpbronnen efficiënter te gebruiken door over te schakelen op een schone, circulaire economie
  • de biodiversiteit te herstellen en de vervuiling terug te dringen

Het actieplan geeft aan welke investeringen en financiële instrumenten daarvoor nodig zijn. Het verduidelijkt ook hoe er voor een rechtvaardige en inclusieve transitie kan worden gezorgd.

In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. We zijn met een voorstel gekomen voor een Europese klimaatwet om deze politieke belofte om te zetten in een wettelijke verplichting.

Daaraan moeten alle economische sectoren meewerken, onder meer door

  • te investeren in milieuvriendelijke technologie
  • bedrijven te helpen innoveren
  • te zorgen voor schonere, goedkopere en gezondere vormen van particulier en openbaar vervoer
  • de energiesector koolstofvrij te maken
  • te zorgen voor een grotere energie-efficiëntie van gebouwen
  • samen te werken met internationale partners om de mondiale milieunormen te verbeteren

De EU zal ook financiële en technische hulp verlenen aan degenen die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Dit wordt het mechanisme voor een rechtvaardige transitie genoemd . Het moet ervoor helpen zorgen dat de betrokken regio's hiervoor 100 miljard euro krijgen in de periode 2021-2027.

 

Feiten en cijfers

 

 

Tijdlijn

 

 

Beleidsgebieden

Biodiversiteit

Ons kwetsbare ecosysteem beschermen

Van boer tot bord

Manieren om de voedselketen duurzamer te maken

Sustainable agriculture

Sustainability in EU agriculture and rural areas thanks to the common agricultural policy (CAP)

Clean energy

Clean energy

Duurzame industrie

Productiecyclussen duurzamer en milieuvriendelijker te maken

Bouwen en renoveren

De noodzaak van een schonere bouwsector

Duurzame mobiliteit

Duurzamere vervoermiddelen promoten

Verontreiniging beëindigen

De milieuverontreiniging snel en efficiënt tot nul terugbrengen

Climate action

Making the EU climate neutral by 2050

 

Documenten