Azzjonijiet

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jipprovdi pjan ta’ azzjoni biex

  • isaħħaħ l-użu effiċjenti tar-riżorsi permezz ta’ tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari nadifa
  • ireġġa' lura l-bijodiversità u jnaqqas it-tniġġis

Il-pjan jiddeskrivi l-investimenti meħtieġa u l-għodod ta’ finanzjament disponibbli. Dan jispjega kif għandha tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta u inklużiva.

L-UE timmira li tkun newtrali għall-klima fl-2050. Aħna pproponejna Liġi Ewropea dwar il-Klima li ddawwar dan l-impenn politiku f’obbligu legali.

Biex tintlaħaq din il-mira se jkun hemm bżonn ta’ azzjoni mis-setturi kollha tal-ekonomija tagħna, inklużi

  • investiment f’teknoloġiji li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent
  • appoġġ tal-industrija għall-innovazzjoni
  • introduzzjoni ta’ forom ta’ trasport privat u pubbliku aktar nodfa, orħos u aktar sani
  • dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija
  • assikurazzjoni li l-bini huwa aktar effiċjenti fl-enerġija
  • ħidma ma’ sħab internazzjonali biex jitjiebu l-istandards ambjentali globali

L-UE ser tipprovdi wkoll appoġġ finanzjarju u assistenza teknika biex tgħin lil dawk li huma l-aktar milquta mill-bidla għall-ekonomija ekoloġika. Dan jissejjaħ il-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta. Dan se jgħin biex jimmobilizza mill-inqas €100 biljun matul il-perjodu 2021-2027 fir-reġjuni l-aktar affettwati.

 

Fatti u ċifri

 

 

Timeline

 

 

Oqsma ta' politika

Bijodiversità

Miżuri biex nipproteġu l-ekosistema fraġli tagħna

Mill-Għalqa sal-Platt

Modi kif tiġi żgurata katina alimentari aktar sostenibbli

Sustainable agriculture

Sustainability in EU agriculture and rural areas thanks to the common agricultural policy (CAP)

Clean energy

Clean energy

Industrija sostenibbli

Modi biex jiġu żgurati ċikli ta’ produzzjoni aktar sostenibbli u li jirrispettaw l-ambjent

Bini u rinnovazzjoni

Il-ħtieġa għal settur tal-kostruzzjoni aktar nadif

Mobbiltà sostenibbli

Nippromwovu mezzi ta’ trasport aktar sostenibbli

L-Eliminazzjoni tat-tniġġis

Miżuri biex it-tniġġis jinqata’ malajr u b’mod effiċjenti

Climate action

Making the EU climate neutral by 2050

 

Dokumenti