Il-Kummissjoni Ewropea adottat sett ta’ proposti leġiżlattivi sabiex il-politiki tal-UE dwar il-klima, l-enerġija, it-trasport u t-tassazzjoni tagħmilhom tajbin biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b’mill-inqas 55% sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-1990. Aktar informazzjoni dwar Inwettqu l-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Punti ewlenin

Il-benefiċċji tal-Patt Ekoloġiku Ewropew

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew se jtejjeb il-benesseri u s-saħħa taċ-ċittadini u l-ġenerazzjonijiet futuri billi jipprovdi:

  • trees arja friska, ilma nadif, ħamrija b’saħħitha u bijodiversità
  • building bini rinnovat, effiċjenti fl-użu tal-enerġija
  • vegetables ikel tajjeb għas-saħħa u affordabbli
  • public transport aktar trasport pubbliku
  • icon enerġija aktar nadifa u innovazzjoni teknoloġika nadifa mill-aktar avvanzata
  • waste prodotti li jdumu aktar fit-tul li jistgħu jissewwew, jiġu rriċiklati u użati mill-ġdid
  • person icon impjiegi u ħiliet validi għall-futur għat-tranżizzjoni
  • industry icon industrija globalment kompetittiva u reżiljenti

Azzjonijiet

Involvi ruħek

Tista’ tagħmel differenza billi tinvolvi ruħek fil-Patt Klimatiku Ewropew, inizjattiva li tgħin lill-komunitajiet jaqsmu u jimplimentaw miżuri biex jiġġieldu kontra t-tibdil fil-klima, jew fil-Bauhaus Ewropea l-Ġdida, inizjattiva li qed tagħti dimensjoni kulturali u kreattiva lill-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Kronoloġija

Dokumenti