Darbības

Eiropas zaļā kursa ietvaros ir sagatavots rīcības plāns ar mērķi:

  • veicināt resursu efektīvu izmantošanu, pārejot uz tīru aprites ekonomiku,
  • atjaunot bioloģisko daudzveidību un samazināt piesārņojumu.

Tajā ir norādītas nepieciešamās investīcijas un pieejamie finansēšanas rīki, kā arī izskaidrots, kā nodrošināt iekļaujošu un taisnīgu pārkārtošanos.

ES izvirzījusi mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Esam nākuši klajā ar Eiropas Klimata akta priekšlikumu, kas pārvērtīs šo politisko apņemšanos par juridisku pienākumu.

Šī mērķa sasniegšanā visām ekonomikas nozarēm būs jārīkojas,

  • investējot jaunās videi draudzīgās tehnoloģijās,
  • atbalstot inovāciju rūpniecībā,
  • ieviešot tīrākus, lētākus un veselīgākus privātā un sabiedriskā transporta veidus,
  • dekarbonizējot enerģētikas nozari,
  • palielinot ēku energoefektivitāti,
  • sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem, lai uzlabotu globālos vides standartus.

ES arī sniegs finansiālu atbalstu un tehnisko palīdzību tiem, kurus pāreja uz zaļo ekonomiku skar vissmagāk. To dēvē par Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu. Vissmagāk skartajos reģionos tas no 2021. līdz 2027. gadam palīdzēs piesaistīt vismaz 100 miljardus eiro.

 

Fakti un skaitļi

 

 

Grafiks

 

 

Rīcībpolitikas jomas

Bioloģiskā daudzveidība

Pasākumi mūsu trauslās ekosistēmas aizsardzībai

No lauka līdz galdam

Kā panākt lielāku ilgtspēju pārtikas ķēdē

Sustainable agriculture

Sustainability in EU agriculture and rural areas thanks to the common agricultural policy (CAP)

Tīra enerģija

Tīra enerģija

Ilgtspējīga rūpniecība

Veidi, kā nodrošināt ilgtspējīgākus, videi nekaitīgākus ražošanas ciklus

Būvniecība un renovācija

Nepieciešamība panākt, lai būvniecība kļūtu videi draudzīgāka

Ilgtspējīga mobilitāte

Ilgtspējīgāka transporta veicināšana

Piesārņojuma likvidēšana

Pasākumi piesārņojuma ātrai un efektīvai samazināšanai

Climate action

Making the EU climate neutral by 2050

 

Dokumenti