Darbības

Eiropas zaļais kurss ir pasākumu ceļvedis ar mērķi:

 • veicināt resursu efektīvu izmantošanu, pārejot uz tīru aprites ekonomiku,
 • atjaunot bioloģisko daudzveidību un samazināt piesārņojumu.

Tajā ir norādītas nepieciešamās investīcijas un pieejamie finansējuma avoti, kā arī izskaidrots, kā nodrošināt iekļaujošu un taisnīgu pārkārtošanos.

ES 2050. gadā būs klimatneitrāla. Lai to panāktu, mēs iesniedzām Eiropas Klimata akta priekšlikumu, kas pārvērtīs šo politisko apņemšanos par juridisku pienākumu un piesaistīs investīcijas.

Šī mērķa sasniegšanā visām ekonomikas nozarēm būs jārīkojas,

• investējot jaunās videi draudzīgās tehnoloģijās,

• atbalstot inovāciju rūpniecībā,

• ieviešot tīrākus, lētākus un veselīgākus privātā un sabiedriskā transporta veidus,

• dekarbonizējot enerģētikas nozari,

• palielinot ēku energoefektivitāti,

• sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem, lai uzlabotu globālos vides standartus.

 

ES arī sniegs finansiālu atbalstu un tehnisko palīdzību, lai iedzīvotājiem, uzņēmumiem un reģioniem, kurus vissmagāk skārusi pāreja uz zaļo ekonomiku. To dēvē par Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu, un tas vissmagāk skartajos reģionos palīdzēs laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam piesaistīt vismaz 100 miljardus eiro.

 

Fakti un skaitļi

 

 

Grafiks

 • 2019. gada 11. decembris

  Eiropas zaļā kursa prezentācija

 • 2020. gada 14. janvāris
 • 2020. gada 4. marts

  Priekšlikums pirmajam tiesību aktam klimata jomā, lai līdz 2050. gadam nodrošinātu neitralitāti attiecībā uz klimatu Eiropas Savienībā

  Priekšlikums par Eiropas Klimata paktu, kas apvieno reģionus, vietējās kopienas, pilsonisko sabiedrību, uzņēmumus un skolas

 • 2020. gada 10. marts

  Eiropas rūpniecības stratēģijas pieņemšana – nākotnei gatavas ekonomikas plāns

 • 2020. gada 11. marts

  Priekšlikums par aprites ekonomikas rīcības plānu ar akcentu uz resursu ilgtspējīgu izmantošanu

 • 2020. gada aprīlis

  Stratēģijas “No lauka līdz galdam” prezentācija; tās mērķis – padarīt pārtikas sistēmas ilgtspējīgākas

 • 2020. gada aprīlis

  ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 prezentācija; tās mērķis ir aizsargāt mūsu planētas trauslos dabas resursus

 

 

Politikas jomas 

Tīra enerģija

Iespējas atrast alternatīvus, tīrākus enerģijas avotus

Ilgtspējīga rūpniecība

Veidi, kā nodrošināt ilgtspējīgākus, videi nekaitīgākus ražošanas ciklus

Būvniecība un renovācija

Nepieciešamība panākt, lai būvniecība kļūtu videi draudzīgāka

Ilgtspējīga mobilitāte

Ilgtspējīgāka transporta veicināšana

Bioloģiskā daudzveidība

Pasākumi mūsu trauslās ekosistēmas aizsardzībai

No lauka līdz galdam

Kā panākt lielāku ilgtspēju pārtikas ķēdē

Piesārņojuma likvidēšana

Pasākumi piesārņojuma ātrai un efektīvai samazināšanai

 

 

Dokumenti

LejupielādētPDF - 1.2 MB
LejupielādētPDF - 883.7 KB