Darbības

Kas ir Eiropas zaļais kurss?

Pārskats par Eiropas zaļo kursu

Ko tas man dos?

Ieguvumi iedzīvotājiem, uzņēmumiem un sabiedrībai

ES kā globāla līdere

Spēcīgas ES balss nozīme, ietekme un nepieciešamība pasaulē

The Just Transition Mechanism: Making Sure No One Is Left Behind

Mērķtiecīgs atbalsts pārejā uz zaļo ekonomiku

Investing in a Climate-Neutral and Circular Economy

Finansēšanas plāns kļūšanai par pirmo klimatneitrālo kontinentu

 

Politikas jomas

Tīra enerģija

Iespējas atrast alternatīvus, tīrākus enerģijas avotus

Ilgtspējīga rūpniecība

Veidi, kā nodrošināt ilgtspējīgākus, videi nekaitīgākus ražošanas ciklus

Būvniecība un renovācija

Nepieciešamība panākt, lai būvniecība kļūtu videi draudzīgāka

Ilgtspējīga mobilitāte

Ilgtspējīgāka transporta veicināšana

Bioloģiskā daudzveidība

Pasākumi mūsu trauslās ekosistēmas aizsardzībai

No lauka līdz galdam

Kā panākt lielāku ilgtspēju pārtikas ķēdē

Piesārņojuma likvidēšana

Pasākumi piesārņojuma ātrai un efektīvai samazināšanai

 

Vispārīga informācija

Kas notiks, ja nerīkosimies?

Bezdarbības sekas un izmaksas

ES līdzšinējie rezultāti klimata rīcības jomā

Kādi ir ES līdzšinējie sasniegumi?

EU Funded Projects to Green the Economy

Kas jau tiek darīts šodien?

 

Dokumenti