Aktualitātes

Ieguvumi no Eiropas zaļā kursa

Eiropas zaļais kurss uzlabos ES iedzīvotāju un nākamo paaudžu labbūtību un veselību, nodrošinot:

  • trees tīru gaisu un ūdeni, veselīgu augsni un bioloģisko daudzveidību
  • building renovētas, energoefektīvas ēkas
  • vegetables veselīgu un cenu ziņā pieejamu pārtiku
  • public transport plašāk pieejamu sabiedrisko transportu
  • icon tīrāku enerģiju un inovācijas tīru augsto tehnoloģiju jomā
  • waste preces, kas kalpo ilgāk un ko var salabot, reciklēt un atkalizmantot
  • person icon nākotnes prasībām atbilstošas darbvietas un pārejai nepieciešamo prasmju apguvi
  • industry icon globāli konkurētspējīgu un noturīgu industriju

Darbības

Iesaistieties!

Arī jūs varat piedalīties, iesaistoties kādā no iniciatīvām. Eiropas Klimata pakts palīdz kopienām īstenot un kopīgot pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām, savukārt Zaļā patēriņa solījums mudina uzņēmumus kļūt klimatam draudzīgākiem, piemēram, samazinot oglekļa pēdu vai ražojot ilgtspējīgākas preces.

Hronoloģija

 

Dokumenti