Europos Komisija priėmė pasiūlymų rinkinį, kuriuo siekiama, kad ES klimato, energetikos, transporto ir mokesčių politika būtų pertvarkyta taip, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 procentais, palyginti su 1990 m. lygiu. Daugiau informacijos apie Europos žaliojo kurso įgyvendinimą.

Svarbiausi faktai

Europos žaliojo kurso nauda

Europos žaliasis kursas pagerins piliečių bei ateities kartų gerovę ir sveikatą, nes jo laikantis bus užtikrinta:

  • trees grynas oras, švarus vanduo, sveikas dirvožemis ir biologinė įvairovė;
  • building renovuoti, efektyviai energiją naudojantys pastatai;
  • vegetables sveiki ir įperkami maisto produktai;
  • public transport daugiau viešojo transporto;
  • icon švaresnė energija ir moderniausios švarių technologijų inovacijos
  • waste ilgalaikiškesni gaminiai, kuriuos galima remontuoti, perdirbti ir pakartotinai naudoti;
  • person icon perspektyvios darbo vietos ir pertvarkai reikalingų įgūdžių ugdymas;
  • industry icon pasauliniu mastu konkurencinga ir atspari pramonė.

Veiksmai

Dalyvaukite

Galite prisidėti prie Europos klimato pakto – iniciatyvos, kuria bendruomenėms padedama dalytis kovos su klimato kaita priemonėmis ir jas įgyvendinti, – arba prie Naujojo europinio bauhauzo – iniciatyvos, kuria Europos žaliajam kursui suteikiamas kultūrinis ir kūrybinis aspektas.

Chronologija

Dokumentai