Veiksmai

Kas yra Europos žaliasis kursas?

Europos žaliojo kurso apžvalga

Kuo tai svarbu man?

Nauda žmonėms, įmonėms ir visuomenei

ES – pasaulio lyderė

ES balso pasaulio arenoje vaidmuo, įtaka ir poreikis

The Just Transition Mechanism: Making Sure No One Is Left Behind

Tikslinė parama pereinant prie žaliosios ekonomikos

Investing in a Climate-Neutral and Circular Economy

Finansavimo planas siekiant tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu

 

Politikos sritys

Švari energija

Alternatyvių, švaresnių energijos išteklių galimybės

Tvari pramonė

Tvaresnių ir ekologiškesnių gamybos ciklų užtikrinimo būdai

Statyba ir renovacija

Statybos sektorius turėtų tapti švaresnis

Tvarus judumas

Skatinimas naudoti tvaresnes transporto priemones

Biologinė įvairovė

Mūsų trapios ekosistemos apsaugos priemonės

Nuo lauko iki stalo

Tvaresnės maisto grandinės užtikrinimo būdai

Nustokime teršti

Greito ir veiksmingo taršos mažinimo priemonės

 

Aplinkybės

Kas atsitiks, jei nesiimsime veiksmų?

Pasekmės ir neveikimo kaina

ES kovos su klimato kaita rezultatai

ES pasiekimai

EU Funded Projects to Green the Economy

Dabartiniai veiksmai

 

Dokumentai