Veiksmai

Europos žaliasis kursas – veiksmų planas, kuriuo siekiama:

  • skatinti veiksmingą išteklių naudojimą pereinant prie švarios žiedinės ekonomikos;
  • atkurti biologinę įvairovę ir sumažinti taršą.

Plane nurodomos reikalingos investicijos ir turimos finansavimo priemonės ir paaiškinama, kaip užtikrinti teisingą ir įtraukią pertvarką.

ES siekia iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Siekdami, kad šis politinis įsipareigojimas taptų teisiniu įsipareigojimu, pateikėme Europos klimato srities teisės akto pasiūlymą.

Šiam tikslui pasiekti reikės visų mūsų ekonomikos sektorių veiksmų, be kita ko:

  • investuoti į aplinką tausojančias technologijas;
  • remti pramonę, kad ji galėtų diegti inovacijas;
  • plėtoti švaresnį, pigesnį ir sveikesnį privatų ir viešąjį transportą;
  • mažinti energetikos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro;
  • užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą pastatuose;
  • bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais siekiant pagerinti pasaulinius aplinkosaugos standartus.

ES taip pat teiks finansinę paramą ir techninę pagalbą, kad padėtų tiems, ką labiausiai paveikė perėjimas prie žaliosios ekonomikos. Tai – Teisingos pertvarkos mechanizmas. Jis padės 2021–2027 m. labiausiai nukentėjusiuose regionuose sutelkti bent 100 mlrd. EUR.

 

Faktai ir skaičiai

 

 

Chronologija

 

 

Politikos sritys

Biologinė įvairovė

Mūsų trapios ekosistemos apsaugos priemonės

Nuo lauko iki stalo

Tvaresnės maisto grandinės užtikrinimo būdai

Sustainable agriculture

Sustainability in EU agriculture and rural areas thanks to the common agricultural policy (CAP)

Clean energy

Clean energy

Tvari pramonė

Tvaresnių ir ekologiškesnių gamybos ciklų užtikrinimo būdai

Statyba ir renovacija

Statybos sektorius turėtų tapti švaresnis

Tvarus judumas

Skatinimas naudoti tvaresnes transporto priemones

Nustokime teršti

Greito ir veiksmingo taršos mažinimo priemonės

Climate action

Making the EU climate neutral by 2050

 

Dokumentai