Djelovanja

Europski zeleni plan obuhvaća akcijski plan za:

  • unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo
  • obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja.

U planu se navode potrebna ulaganja i dostupni financijski alati te objašnjava kako osigurati pravednu i uključivu tranziciju.

EU želi biti klimatski neutralan 2050. Da bismo to postigli, predložili smo europski propis o klimi kako bi politička obveza postala pravna obveza.

Za ostvarenje tog cilja bit će potrebno djelovanje svih naših gospodarskih sektora, među ostalim:

  • ulaganje u tehnologije prihvatljive za okoliš
  • poticanje industrija na inovacije
  • uvođenje čišćih, jeftinijih i zdravijih oblika privatnog i javnog prijevoza
  • dekarboniziranje energetskog sektora
  • povećanje energetske učinkovitosti zgrada
  • suradnja s međunarodnim partnerima na poboljšanju globalnih standarda u području okoliša.

EU će pružiti financijsku potporu i tehničku pomoć onima na koje će prelazak na zeleno gospodarstvo najviše utjecati. To će učiniti u okviru mehanizma za pravednu tranziciju unutar kojeg će se u razdoblju 2021.–2027. mobilizirati najmanje 100 milijardi eura u najpogođenijim regijama.

 

Činjenice i podaci

 

 

Redoslijed zbivanja

 

 

Područja politike

Biološka raznolikost

Mjere za zaštitu našeg osjetljivog ekosustava

Od polja do stola

Načini osiguravanja održivijeg prehrambenog lanca

Održiva poljoprivreda

Održivost poljoprivrede i ruralnih područja EU-a zahvaljujući zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP)

Čista energija

Čista energija

Održiva industrija

Načini za osiguravanje održivijih proizvodnih ciklusa boljih za okoliš

Izgradnja i obnova

Potreba za čišćim sektorom građevinarstva

Održiva mobilnost

Promicanje održivijih prijevoznih sredstava

Uklanjanje onečišćenja

Mjere za brzo i učinkovito smanjenje onečišćenja

Klimatska politika

Postizanje klimatske neutralnosti Europske unije do 2050.

 

Dokumenti