Djelovanja

Europski zeleni plan obuhvaća akcijski plan za:

  • unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo
  • obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja.

U planu se navode potrebna ulaganja i dostupni financijski alati te objašnjava kako osigurati pravednu i uključivu tranziciju.

EU želi biti klimatski neutralan 2050. Da bismo to postigli, predložili smo europski propis o klimi kako bi politička obveza postala pravna obveza.

Za ostvarenje tog cilja bit će potrebno djelovanje svih naših gospodarskih sektora, među ostalim:

  • ulaganje u tehnologije prihvatljive za okoliš
  • poticanje industrija na inovacije
  • uvođenje čišćih, jeftinijih i zdravijih oblika privatnog i javnog prijevoza
  • dekarboniziranje energetskog sektora
  • povećanje energetske učinkovitosti zgrada
  • suradnja s međunarodnim partnerima na poboljšanju globalnih standarda u području okoliša.

EU će pružiti financijsku potporu i tehničku pomoć onima na koje će prelazak na zeleno gospodarstvo najviše utjecati. To će učiniti u okviru mehanizma za pravednu tranziciju unutar kojeg će se u razdoblju 2021.–2027. mobilizirati najmanje 100 milijardi eura u najpogođenijim regijama.

 

Činjenice i podaci

 

 

Kronologija

 

 

Područja politike

Biološka raznolikost

Mjere za zaštitu našeg osjetljivog ekosustava

Od polja do stola

Načini osiguravanja održivijeg prehrambenog lanca

Sustainable agriculture

Sustainability in EU agriculture and rural areas thanks to the common agricultural policy (CAP)

Clean energy

Clean energy

Održiva industrija

Načini za osiguravanje održivijih proizvodnih ciklusa boljih za okoliš

Izgradnja i obnova

Potreba za čišćim sektorom građevinarstva

Održiva mobilnost

Promicanje održivijih prijevoznih sredstava

Uklanjanje onečišćenja

Mjere za brzo i učinkovito smanjenje onečišćenja

Climate action

Making the EU climate neutral by 2050

 

Dokumenti