Na príomhphointí

Buntáistí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip

Cuirfidh an Comhaontú Glas don Eoraip feabhas ar fholláine agus ar shláinte na saoránach agus na nglúnta atá le teacht trí na rudaí seo a leanas a sholáthar:

  • trees aer úr, uisce glan, ithir agus bithéagsúlacht shláintiúil
  • building foirgnimh athchóirithe atá tíosach ar fhuinneamh
  • vegetables bia sláintiúil inacmhainne
  • public transport níos mó iompair phoiblí
  • icon fuinneamh níos glaine agus nuálaíocht theicneolaíoch atá ceannródaíoch glan
  • waste táirgí níos fadtréimhsí is féidir a dheisiú, a athchúrsáil agus a athúsáid
  • person icon poist a sheasfaidh an aimsir agus oiliúint i scileanna ar mhaithe leis an aistriú
  • industry icon tionscal athléimneach atá iomaíoch go domhanda

Bearta

Glac páirt

Is féidir leat difear a dhéanamh trí pháirt a ghlacadh sa Chomhshocrú Aeráide Eorpach, ar tionscnamh é lena gcuidítear le pobail bearta a chomhroinnt agus a chur i bhfeidhm chun an t-athrú aeráide a chomhrac, sin nó páirt a ghlacadh sa Bauhaus Nua Eorpach, ar tionscnamh é lena gcuirtear gné chultúrtha chruthaitheach leis an gComhaontú Glas don Eoraip.

Amlíne

 

Doiciméid