Tavoitteet ja taustaa

Mikä on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma?

Ohjelman esittely

Entä jos emme tee mitään?

Vaikutukset ja toimimatta jättämisestä aiheutuvat kustannukset

Miten kansalaiset hyötyvät?

Hyödyt kansalaisille, yrityksille ja yhteiskunnalle

EU:n saavutukset ilmastotoimien alalla

Mitä EU on jo saanut aikaan

EU edelläkävijänä

EU:n rooli ja vaikutusmahdollisuudet – EU:n äänen vahvistaminen maailmassa

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi

Uusi rahoitusohjelma – tukea yrityksille vihreämpiin tuotantotapoihin siirtymisessä

Politiikan alat

Puhdas energia

Vaihtoehtoisten, puhtaampien energialähteiden käytön edistäminen

Kestävä teollisuus

Kestävämmän, ympäristöä säästävän tuotannon varmistaminen

Rakentaminen ja kunnostaminen

Tavoitteena puhtaampi rakennusala

Kestävä liikkuvuus

Kestävämpien liikennemuotojen käytön edistäminen

Biologinen monimuotoisuus

Toimenpiteet herkkien ekosysteemien suojelemiseksi

Pellolta pöytään

Tavoitteena kestävämpi elintarvikeketju

Ympäristön pilaantumisen torjunta

Toimenpiteet pilaantumisen vähentämiseksi nopeasti ja tehokkaasti

Asiakirjat