Komissio on hyväksynyt joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan, jotta ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Lisätietoa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisesta.

Valokeilassa

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman hyödyt

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla parannetaan kansalaisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä. Sen keskiössä ovat

  • trees raikas ilma, puhdas vesi, terve maaperä ja biodiversiteetti
  • building energiatehokkaiksi kunnostetut rakennukset
  • vegetables terveellinen ja kohtuuhintainen ruoka
  • public transport julkisen liikenteen lisääntyminen
  • icon puhtaampi energia ja huipputason puhtaan teknologian innovaatiot
  • waste pitkäikäisemmät tuotteet, joita voi korjata, kierrättää ja käyttää uudelleen
  • person icon tulevaisuuden työpaikkojen luominen ja siirtymävaiheessa tarvittavan koulutuksen tarjoaminen
  • industry icon maailmanlaajuisesti kilpailu- ja selviytymiskykyinen teollisuus

Toimet

Ole mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa

Eurooppalainen ilmastosopimus on aloite, jolla kaikki kansalaiset ja yhteisöt pyritään saamaan mukaan torjumaan ilmastonmuutosta. Uusi eurooppalainen Bauhaus on puolestaan hanke, jonka avulla Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan halutaan sisällyttää myös kulttuurinen ja luova ulottuvuus.

Aikajana

Asiakirjat