Toimet

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitetään toimintasuunnitelma, jolla

  • edistetään resurssien tehokasta käyttöä siirtymällä puhtaaseen kiertotalouteen
  • ennallistetaan biologinen monimuotoisuus ja vähennetään saastumista.

Suunnitelmassa hahmotellaan tarvittavat investoinnit ja kartoitetaan käytettävissä olevat rahoitusvälineet. Lisäksi siinä selostetaan, miten voidaan varmistaa oikeudenmukainen ja osallistava siirtymä.

EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on ehdottanut eurooppalaista ilmastolakia, jolla tästä poliittisesta sitoumuksesta tehdään oikeudellinen velvollisuus.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla talouden sektoreilla. Sen mukaisesti

  • investoidaan ympäristöystävälliseen teknologiaan
  • tuetaan teollisuuden innovointia
  • otetaan käyttöön puhtaampia, halvempia ja terveyden kannalta parempia yksityis- ja joukkoliikennemuotoja
  • irtaudutaan hiilestä energia-alalla
  • parannetaan rakennusten energiatehokkuutta
  • tehdään yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa maailmanlaajuisten ympäristönormien parantamiseksi.

EU aikoo myös antaa rahoitustukea ja teknistä apua niille, joihin vihreään talouteen siirtyminen vaikuttaa eniten. Tätä rahoitustukea kutsutaan oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiksi. Sen avulla aiotaan kaudella 2021–2027 saada käyttöön vähintään 100 miljardia euroa niillä alueilla, joilla siirtymän vaikutukset ovat suurimmat.

 

Perustietoa ja tilastoja

 

 

Aikajana

 

 

Politiikan alat

Biologinen monimuotoisuus

Toimenpiteet herkkien ekosysteemien suojelemiseksi

Pellolta pöytään

Tavoitteena kestävämpi elintarvikeketju

Kestävä maatalous

EU:n maatalouden ja maaseutualueiden kestävyys yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteena

Puhdas energia

Puhdas energia

Kestävä teollisuus

Kestävämmän, ympäristöä säästävän tuotannon varmistaminen

Rakentaminen ja kunnostaminen

Tavoitteena puhtaampi rakennusala

Kestävä liikkuvuus

Kestävämpien liikennemuotojen käytön edistäminen

Ympäristön pilaantumisen torjunta

Toimenpiteet pilaantumisen vähentämiseksi nopeasti ja tehokkaasti

Ilmastotoimet

EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä

 

Asiakirjat