Meetmed

Mis on Euroopa roheline kokkulepe?

Euroopa rohelise kokkuleppe ülevaade

Mis kasu sellest mulle on?

Eelised üksikisikute, ettevõtete ja ühiskonna jaoks

EL kui ülemaailmne liider

ELi tugeva seisukoha roll, mõju ja vajadus maailmas

The Just Transition Mechanism: Making Sure No One Is Left Behind

Sihtotstarbeline toetus üleminekul rohelisele majandusele

Investing in a Climate-Neutral and Circular Economy

Rahastamiskava, et saada esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks

 

Poliitikavaldkonnad

Clean energy

Opportunities for alternative, cleaner sources of energy

Kestlik tööstus

Kestlikumate ja keskkonnasõbralikumate tootmistsüklite tagamine

Ehitus ja renoveerimine

Vajadus puhtama ehitussektori järele

Säästev liikuvus

Säästvamate transpordivahendite edendamine

Elurikkus

Meie hapra ökosüsteemi kaitsmise meetmed

Talust toidulauani

Kestlikuma toiduahela tagamine

Saaste ärahoidmine

Saaste kiire ja tõhusa vähendamise meetmed

 

Taustteave

Mis juhtub, kui me midagi ette ei võta?

Tegevusetuse tagajärjed ja kulud

ELi saavutused kliimameetmete valdkonnas

ELi senised saavutused

EU Funded Projects to Green the Economy

Juba võetud meetmed

 

Dokumendid