Σημαντικότερα γεγονότα

Τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα βελτιώσει την ευημερία και την υγεία των πολιτών και των μελλοντικών γενεών παρέχοντας:

  • trees καθαρό αέρα, καθαρό νερό, υγιές έδαφος και βιοποικιλότητα
  • building ανακαινισμένα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια
  • vegetables υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα
  • public transport περισσότερες δημόσιες μεταφορές
  • icon καθαρότερη ενέργεια και πρωτοποριακή καθαρή τεχνολογική καινοτομία
  • waste προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που μπορούν να επισκευάζονται, να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται
  • person icon μελλοντικά βιώσιμες θέσεις εργασίας και κατάρτιση σε δεξιότητες για τη μετάβαση
  • industry icon ανταγωνιστική και ανθεκτική βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο

Δράσεις

Πάρτε μέρος

Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα, μια πρωτοβουλία που βοηθά τις κοινότητες να μοιραστούν και να εφαρμόσουν μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ή, στο Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, μια πρωτοβουλία που προσδίδει μια πολιτιστική και δημιουργική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Χρονολόγιο

 

Επικαιρότητα

Έγγραφα