Δράσεις

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Ποιο είναι το όφελος για μένα;

Πλεονεκτήματα για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία

Η ΕΕ ως παγκόσμια ηγέτιδα

Ο ρόλος, η επιρροή και η ανάγκη για μια ισχυρή φωνή της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή

The Just Transition Mechanism: Making Sure No One Is Left Behind

Στοχευμένη στήριξη για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία

Investing in a Climate-Neutral and Circular Economy

Ένα σχέδιο χρηματοδότησης για την ανάδειξή μας στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο

 

Τομείς πολιτικής

Καθαρή ενέργεια

Δυνατότητες για εναλλακτικές, καθαρότερες πηγές ενέργειας

Βιώσιμη βιομηχανία

Τρόποι διασφάλισης πιο βιώσιμων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον κύκλων παραγωγής

Οικοδόμηση και ανακαίνιση

Η ανάγκη για έναν καθαρότερο κατασκευαστικό τομέα

Βιώσιμη κινητικότητα

Προώθηση πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς

Βιοποικιλότητα

Μέτρα για την προστασία του εύθραυστου οικοσυστήματός μας

Από το αγρόκτημα στο πιάτο

Πώς θα εξασφαλίσουμε μια πιο βιώσιμη αλυσίδα τροφίμων

Εξάλειψη της ρύπανσης

Μέτρα για την ταχεία και αποτελεσματική μείωση της ρύπανσης

 

Ιστορικό

Τι θα συμβεί αν δεν αναλάβουμε δράση;

Επιπτώσεις και κόστος της αδράνειας

Οι επιδόσεις της ΕΕ στη δράση για το κλίμα

Τι έχει επιτύχει η ΕΕ μέχρι σήμερα

EU Funded Projects to Green the Economy

Τι γίνεται σήμερα

 

Έγγραφα