Kommissionen har vedtaget en række forslag, der skal gøre EU's klima-, energi-, transport- og beskatningspolitikker egnet til at reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. Læs mere om den konkrete udmøntning af den europæiske grønne pagt.

I fokus

Fordelene ved den europæiske grønne pagt

Den europæiske grønne pagt vil sikre øget trivsel og sundhed for de nuværende og kommende generationer, fordi den betyder:

  • trees frisk luft, rent vand, sund jordbund og større biodiversitet
  • building renoverede, energieffektive bygninger
  • vegetables sunde fødevarer, der er til at betale
  • public transport mere offentlig transport
  • icon ]renere energi og avanceret, innovativ ren teknologi
  • waste produkter, der holder længere og kan repareres, genbruges og genanvendes
  • person icon fremtidssikrede job og opkvalificering, der er i tråd med den grønne omstilling
  • industry icon modstandsdygtige industrier, der kan klare sig i den globale konkurrence

Foranstaltninger

Vær med

Du kan gøre en forskel ved at engagere dig i den europæiske klimapagt, et initiativ, der hjælper lokalsamfund med at dele og gennemføre initiativer til bekæmpelse af klimaændringer, eller i det nye europæiske Bauhaus, et initiativ, der giver den europæiske grønne pagt en kulturel og kreativ dimension.

Tidslinje

Dokumenter