Realiseringen af den grønne pagt

Den europæiske grønne pagt indeholder en køreplan, der skal

  • fremme effektiv udnyttelse af ressourcerne ved at gå over til en ren, cirkulær økonomi
  • genoprette biodiversiteten og mindske forureningen.

Planen beskriver, hvilke investeringer, der er behov for, og de finansielle redskaber, der er til rådighed. Og den forklarer, hvordan man kan sikre en retfærdig og inkluderende overgang til cirkulær økonomi.

EU har som mål at opnå klimaneutralitet i 2050 Vi har foreslået en europæisk klimalov, der skal gøre denne politiske hensigtserklæring til en juridisk forpligtelse.

Alle sektorer i vores økonomi skal bidrage til at nå dette mål, herunder:

  • at investere i miljøvenlige teknologier
  • at støtte virksomhederne med innovation
  • at indføre renere, billigere og sundere private og offentlig transportformer
  • at dekarbonisere energisektoren
  • at sikre, at bygninger bliver mere energieffektive
  • at samarbejde med internationale partnere for at forbedre de globale miljøstandarder

EU vil også yde finansiel støtte og teknisk bistand til dem, der er mest berørt af overgangen til grøn økonomi. Dette kaldes mekanismen for en retfærdig omstilling. Den vil medvirke til at mobilisere mindst 100 mia. euro i perioden 2021-2027 i de hårdest ramte regioner.

 

Fakta og tal

 

 

Tidslinje

 

 

Politikområder

Biodiversitet

Sådan beskytter vi vores skrøbelige økosystem

Fra jord til bord

Sådan sikrer vi en mere bæredygtig fødevarekæde

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i EU's landbrug og landdistrikter takket være den fælles landbrugspolitik

Ren energi

Ren energi

Bæredygtig industri

Sådan sikrer vi en mere bæredygtig produktion med respekt for miljøet

Opførelse og renovering

Vi har behov for en renere bygge- og anlægssektor

Bæredygtig mobilitet

Vi skal fremme en mere bæredygtig transport

Eliminering af forurening

Sådan mindsker vi forureningen hurtigt og effektivt

Klimaindsats

Et klimaneutralt EU inden 2050

 

Dokumenter