Realiseringen af den grønne pagt

Den europæiske grønne pagt indeholder en køreplan med tiltag for at

  • fremme effektiv udnyttelse af ressourcerne ved at gå over til en ren, cirkulær økonomi
  • genoprette biodiversitet og mindske forureningen.

Den skitserer de nødvendige investeringer og tilgængelige finansielle værktøjer og redegør for, hvordan vi sikrer en inklusiv og retfærdig omstilling.

EU vil opnå klimaneutralitet i 2050 Derfor har vi stillet forslag om en europæisk klimalov, der skal gøre det politiske tilsagn til en retlig forpligtelse og være med til at udløse investeringer.

Alle sektorer i vores økonomi skal bidrage til at nå dette mål, herunder:

• at investere i miljøvenlige teknologier

• at støtte virksomhederne med innovation

• at indføre renere, billigere og sundere private og offentlig transportformer

• at dekarbonisere energisektoren

• at sikre, at bygninger er mere energieffektive

• at samarbejde med internationale partnere for at forbedre de globale miljøstandarder

 

EU vil også yde finansiel støtte og teknisk bistand for at hjælpe de mennesker, virksomheder og regioner, der er mest berørt af overgangen til grøn økonomi. Dette kaldes mekanismen for en retfærdig omstilling og vil bidrage til at mobilisere mindst 100 milliarder euro i perioden 2021-2027 i de hårdest ramte regioner.

 

Fakta og tal

 

 

Tidslinje

 

 

Politikområder 

Ren energi

Muligheder for alternative, renere energikilder

Bæredygtig industri

Sådan sikrer vi en mere bæredygtig produktion med respekt for miljøet

Opførelse og renovering

Vi har behov for en renere bygge- og anlægssektor

Bæredygtig mobilitet

Vi skal fremme en mere bæredygtig transport

Biodiversitet

Sådan beskytter vi vores skrøbelige økosystem

Fra jord til bord

Sådan sikrer vi en mere bæredygtig fødevarekæde

Eliminering af forurening

Sådan mindsker vi forureningen hurtigt og effektivt

 

 

Dokumenter

DownloadPDF - 1.2 MB
DownloadPDF - 883.7 KB