Opatření

Co je Zelená dohoda pro Evropu?

Zelená dohoda pro Evropu – přehled

Co mi to přináší?

Výhody dohody pro jednotlivce, podniky a společnost

EU jako celosvětový lídr

Role, vliv a potřeba silného postavení EU na světové scéně

The Just Transition Mechanism: Making Sure No One Is Left Behind

Cílená podpora přechodu na zelenou ekonomiku

Investing in a Climate-Neutral and Circular Economy

Finanční plán podporující cíl stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem

 

Oblasti politiky

Čistá energie

Příležitosti k využití alternativních, čistších zdrojů energie

Udržitelný průmysl

Způsoby, jak zajistit udržitelnější výrobní cykly, které budou šetrnější k životnímu prostředí

Výstavba a renovace

Potřeba ekologičtějšího stavebního odvětví

Udržitelná mobilita

Prosazování udržitelnějších způsobů dopravy

Biodiversity

Opatření na ochranu našeho křehkého ekosystému

Od zemědělce ke spotřebiteli

Způsoby, jak zajistit udržitelnější potravinový řetězec

Odstranění znečištění

Opatření k rychlému a účinnému snížení úrovně znečištění

 

Souvislosti

Co se stane, pokud nebudeme jednat?

Dopady a náklady vyplývající z nečinnosti

Výsledky EU, pokud jde o opatření v oblasti klimatu

Dosavadní výsledky činnosti EU v této oblasti

EU Funded Projects to Green the Economy

Jaké konkrétní kroky se podnikají již dnes

 

Dokumenty