Evropská komise přijala soubor návrhů, které mají uzpůsobit politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Další informace o realizaci Zelené dohody pro Evropu

Hlavní téma

Přínos Zelené dohody pro Evropu

Zelená dohoda pro Evropu zlepší život a zdraví občanů i budoucích generací tím, že zajistí:

  • trees čisté ovzduší, nezávadnou vodu, zdravou půdu a biologickou rozmanitost
  • building renovaci budov v zájmu energetické účinnosti
  • vegetables zdravé, cenově dostupné potraviny
  • public transport rozšíření veřejné hromadné dopravy
  • icon ekologičtější energie a inovace díky špičkovým čistým technologiím
  • waste delší životnost výrobků, jelikož je bude možné opravovat, recyklovat a opět používat
  • person icon pracovní místa odolná proti budoucím změnám na trhu práce a vzdělávání v oblastech, které budou potřeba pro budoucí transformaci společnosti
  • industry icon globálně konkurenceschopný, odolný průmysl

Opatření

Zapojte se

Chcete-li se podílet na ekologické transformaci i vy, zapojte se do iniciativy s názvem Evropský klimatický pakt, která napomáhá komunitám sdílet informace a zkušenosti a realizovat kroky v zájmu boje proti změně klimatu. Nebo se můžete připojit k iniciativě Nový evropský Bauhaus, která do Zelené dohody pro Evropu vnáší kulturní a tvůrčí rozměr.

Časová osa

Dokumenty