Opatření

Zelená dohoda pro Evropu je plán obsahující opatření, která mají:

  • podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství
  • zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění.

V tomto plánu jsou uvedeny potřebné investice a dostupné finanční nástroje. Rovněž je v něm vysvětleno, jak zajistit spravedlivou a inkluzivní transformaci.

EU se chce do roku 2050 stát klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Komise předložila návrh evropského právního rámce pro klima, čímž má tento politický závazek získat právní závaznost.

K dosažení tohoto cíle bude nutné přijmout náležitá opatření ve všech odvětvích našeho hospodářství:

  • investovat do technologií šetrných k životnímu prostředí
  • podporovat průmysl ve vývoji inovací
  • zavádět čistší, levnější a zdravější formy soukromé a veřejné dopravy
  • dekarbonizovat odvětví energetiky
  • zajistit vyšší energetickou účinnost budov
  • spolupracovat s mezinárodními partnery na zlepšení celosvětových norem v oblasti životního prostředí

EU bude rovněž poskytovat finanční podporu a technickou pomoc těm, které přechod na zelenou ekonomiku nejvíce zasáhne. Jde o tzv. mechanismus pro spravedlivou transformaci. Ten má v období 2021–2027 přispět k mobilizaci nejméně 100 miliard EUR v nejvíce postižených regionech.

 

Fakta a čísla

 

 

Časová osa

 

 

Oblasti politiky

Biodiversity

Opatření na ochranu našeho křehkého ekosystému

Od zemědělce ke spotřebiteli

Způsoby, jak zajistit udržitelnější potravinový řetězec

Sustainable agriculture

Sustainability in EU agriculture and rural areas thanks to the common agricultural policy (CAP)

Saubere Energie

Saubere Energie

Udržitelný průmysl

Způsoby, jak zajistit udržitelnější výrobní cykly, které budou šetrnější k životnímu prostředí

Výstavba a renovace

Potřeba ekologičtějšího stavebního odvětví

Udržitelná mobilita

Prosazování udržitelnějších způsobů dopravy

Odstranění znečištění

Opatření k rychlému a účinnému snížení úrovně znečištění

Climate action

Making the EU climate neutral by 2050

 

Dokumenty