Акценти

Ползите от Европейския зелен пакт

Европейският зелен пакт ще допринесе за подобряване на благосъстоянието и здравето на гражданите и идните поколения, като осигури:

  • trees чист въздух, чиста вода, здрава почва и биоразнообразие
  • building санирани, енергийно ефективни сгради
  • vegetables здравословна храна на достъпни цени
  • public transport повече обществен транспорт
  • icon по-чиста енергия и авангардни иновации в областта на чистите технологии
  • waste по-трайни продукти, които могат да бъдат ремонтирани, рециклирани и повторно използвани
  • person icon ориентирани към бъдещето работни места и обучение за придобиване на уменията, необходими за прехода
  • industry icon устойчива и конкурентоспособна в световен мащаб промишленост

Действия

Участвайте

Можете да допринесете за промяната, като се включите в Европейския пакт за климата — инициатива, която помага на общностите да споделят и прилагат мерки за борба с изменението на климата, или в Ангажимента за екологосъобразно потребление — инициатива, която насърчава предприятията да щадят в по-голяма степен климата, например като намалят своите емисии на въглероден диоксид или като произвеждат по-устойчиви продукти.

Хронология

 

Документи