Učinkovit, varen in okolju prijazen promet

Promet prispeva v BDP EU okrog 5 %, v tem sektorju pa je v Evropi zaposlenih več kot 10 milijonov ljudi, zato je prometni sistem bistvenega pomena za evropska podjetja in svetovne dobavne verige. Toda promet nas tudi nekaj stane: emisije toplogrednih plinov in onesnaževal, hrup, prometne nesreče in zastoji.

Danes emisije iz prometa predstavljajo približno 25 % vseh emisij toplogrednih plinov v EU, te emisije pa so se v zadnjih letih povečale. Naš cilj, da do leta 2050 postanemo prva podnebno nevtralna celina, narekuje velikopotezne spremembe v prometu. Potreben je jasen načrt za 90-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povezanih s prometom, do leta 2050.

Evropska komisija je sprejela sklop predlogov za pripravo podnebne, energetske, prometne in davčne politike EU na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Več informacij o uresničevanju evropskega zelenega dogovora.

V ospredju

Ukrepi

 

Dokumenti