Zorgen voor efficiënt, veilig en milieuvriendelijk vervoer

De sector vervoer is goed voor ongeveer 5% van het bbp van de EU en biedt werk aan meer dan 10 miljoen mensen in Europa. Het vervoerssysteem is essentieel voor Europese bedrijven en mondiale toeleveringsketens. Maar er is ook een keerzijde: uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen, lawaai, verkeersongevallen en opstoppingen.

Het vervoer is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU en die uitstoot is in de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Ons doel, een klimaatneutraal continent in 2050, maakt ambitieuze ingrepen op vervoersgebied noodzakelijk. Er is een duidelijk traject nodig om de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer tegen 2050 met 90% te verminderen.

De Europese Commissie heeft een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU voorgesteld. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Meer informatie over de uitvoering van de Europese Green Deal.

In de kijker

Acties

 

Documenten